Adana Kahramanmaraş Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adana Kahramanmaraş Otobüs Bileti

Adana Kahramanmaraş otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adana’dan Kahramanmaraş’a giden otobüs firmaları için tıkla!

HAYVANCILIK : Maraş vilâyetinde hayvanların adet itibarile bugünkü mevcutları şöyledir: 487.284 K. Keçisi, 308.992 Koyun, 68.757 Öküz, 69.708 İnek. 26.946 Merkep, 10.710 Manda, 9.350 At, 2.825 Katır ve 795 adet Deve mevcuttur.

Büyük ve küçükbaş hayvanların toplamı 985.367’dir. Kümes hayvanları vilâyet ihtiycaını karşılayacak miktardadır, Veterinerlik teşkilâtının bilhassa

son yıllardaki verimli çalışmalarının neticesi olarak hayvan hastalıkları hemen hemen tamamen önlenmiş ve cins islâhı faaliyetleri çok iyi neticeler vermiştir. Ötedenberi iptidaî usullerle yapılmakta olan arıcılık sür’atle inkişaf etmektedir. Yeni açılan Hayvan Islâh İstasyonlarının semereli çalışmaları bilhassa kayda şayandır.

MADENLER : Toprakaltı servetleri bakımından çok zengin bulunan Maraş vilâyetinde hâlen çalıştırılan maden ocakları yoktur. Yapılan etraflı araştırmalar. 32 nevî madenin mevcudiyetini meydana koymaktadır, bunlar: Altın, Amyant, Arsenik, Arşenin, Antimuan. Antrasit. Aspest. Eakır. Earit, Borasit, Boksit, Cıva, Çinko, Grafit, Gümüş. Krem. Kalay. Kursun. Linyit, Manganaz, Manyazit, Mağnezyum, Mika, Nikel. Platin. Prit. Simli Kurşun. Talkun, Realgar,Uranyum, Vanadyum’dur.

SANAYİ : Çeltik ve Çırçır fabrikaları, zeytinyağı imalâthanesi, haddehaneler, biber imalâthanesi başta gelen endüstriyel faaliyetlerdendir. El dokuma tezgâhlan, bakırcılık, kuyumculuk, mobilyacılık, saraciye, ve sırmacılık da mühim yer tutar. Büyük çapta un fabrikası yoksa da vilâyet ihtiyacını karşılayacak güzel öğütme tesisleri mevcuttur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adana Kahramanmaraş otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!