Adana Sakarya Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adana Sakarya Otobüs Bileti

Adana Sakarya otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adana’dan Sakarya’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

EKONOMİK DURUM : Vilâyet halkının çoğunluğu ziraatle iştigal eder. En önemli zirai mahsûlleri hububat, pancar, patates, pamuk, tütün ve meyvadır. (27.000) dekarlık arazide yetiştirilen pancar istihsali yılda 140 bin ton civarındadır. (10.000) dönüm arazide yapılan patates ekiminden ise yılda 25 bin ton mahsûl alınmaktadır. Pamuk ve tütün istihsali de mühim yekûna varan Sakarva vilâyetinde ziraat makinelerinin çoğalması ekim sahasını her yıl biraz daha genişletmektedir. Bilhassa, şeker fabrikasının kurulmasından sonra, pancar ziraatine verilen önem artmıştır.

HAYVANCILIK : Otlak ve mer’aların müsait oluşu burada çok eskiden beri hayvancılığın gelişmesine yol açmıştır. Son yıllarda süratle gelişmiş olan ziraî verime paralel olarak hayvan besleyici küsbelerin de bol miktarda elde edilmesi Sakarya vilâyeti hayvancığının miktar ve kalite yükselmesinde ayrıca âmil olmaktadır. Bu cümleden olarak, vilâyet veterinerlik müdürlüğünün aşı tatbikatı, cinslerin islâhı ve sunî tohumlama gibi faaliyetleri de müsbet örneklerini vermektedir.

Kümes hayvanları bakımından da zengin bir vilâyet olan Sakarya’da ipekböcekçîliği ve arıcılık mühim yer tutamaktadır.

SANAYİ : Sakarya vilâyetinde çok hareketli elan sanayi faaliyeti sür’atle inkişaf halindedir. 249953’de işletmeye açılmış elan günde 1.800 ton pancar işleme kapasiteli Şeker Fabrikası, Ziraî Donatım K urumu’nun Ziraat Âletleri Fabrikası, Asit Asetik Fabrikası, Devlet Demir Yolları’nın VAGON Fabrikası ve U.S. Roval oto Lâstik Fabrikası ile kereste fabrikaları, Sandalya Fabrikaları, Kcnturplâk Fabrikası, Kiremit ve tuğla imalâthaneleri, sabun fabrikaları, un değirmenleri, yağ ve nişasta fabrikaları, karoser, demir ve marangoz atölyeleri oto tamirhaneleri ve bilumum küçük ç?natlar vilâyetin sanayi faaliyetlerini teşkil etmektedir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adana Sakarya otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!