Adana Şanlıurfa Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adana Şanlıurfa Otobüs Bileti

Adana Şanlıurfa otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adana’dan Şanlıurfa’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

İKLİM: Urfa’da sıcak iklim hâkimdir. Yıllık ortalama ısı 18 derece, en çok 24 derece, en az 11 derecedir. Yazın en sıcak gününde gölgede 44 derece, güneşte 56 derecedir. Kısın en düşük 5 derecedir.

Yıllık ortalama yağış miktarı 400 milimetredir bunun kışın, dörtte biri sonbaharda ve dörtte biri de ilkbaharda düşer.

Kar nâdiren yağar, yağdığı yıllarda kalınlığı 10 santimetreyi geçmez. (Urfa Meteoroloji İstasyonunun kayıtlarına gene kuzeye düsen Siverek üzerine kar yağışı daha fazla clup tahminen 40-50 santimetreyi bulmaktadır.

Vilâyet dahiline çiğ düşerse de öiçüimiyecek kadar azdır. Kırağı da pek az düşer. Dolu ilkbaharda nadiren yağar ve tahribat yapmaz.

ZİRAAT : Urfa, ziraî bakımdan da yurdumuzun çok önemli bir bölgesidir. Mezopotamyanm bir devamı olan Harran ovası bereketli topraklariyle tanınmıştır.

Urfa topraklarının % 25 i ekili-dikili alanlar tarafından kaplanmıştır. Na: dgsa bırakılan topraklar da bütün yüzölçümünün % 18 i kadar bir saha işgşl eder. Bu duruma göre, bütün arazisinin yarıya yakın bir kısmı (% 43’ü) ziraate elverişli demektir. Vilâyetin geniş düzlükleri (Harran ovası, Sürüç ovası, Viranşehi ovası gibi), ziraatin çok gelişmiş olduğu alanlardır. Urfa’da ziraat sahalarının çok büyük bir kısmını hububat tarlaları işgal eder. Bütün ekili alanların % 91 ine hububat ekilir. Ve bu cinsler arasında baş sırayı buğday, ikinci sırayı arpa alır. Urfa vilâyetinde bu yıl 330.000 hektarlık bir araziye buğday ekilerek, bu topraklar üzerinde 190.000 ton ürün alınmıştır.

Pek az ekilen endütri bitkileri arasında, en fazla kenevir yer alır. Onu pamuk takibeder. Endüstri bitkileri ekimi, vilâyetin bilhassa batı yarısında daha fazla yer tutar.

Baklagiller ekimi arasında mercimek. Urfa’da büyük bir ehemmiyet kazanır. Yurdumuzun mercimek ekiminin en fazla geliştiği vilâyet Urfa’dır. Urfa’da yılda 25.000 hektarlık bir sahaya mercimek ekimi yapılır ve bu topraklardan yılda 11.300 ton kadar mercimek elde edilir. Urfa’da bağcılığa da önem verilmektedir. Bağların kapladığı alan 55 500 hektar tutar ve bu yerlerden yılda 120 ton civarında ürün alınmaktadır. Urfa’nın Gaziantep vilâyetine yakın taraflarında zeytinlik ve Antepfıstığı ekimi yapılmakta ve iyi sonuç alınmaktadır. Bu vilâyetimizin zirai güşmesinde Ceylânpınar Çiftliğinin payı çok büyüktür.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adana Şanlıurfa otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!