Adana Sinop Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adana Sinop Otobüs Bileti

Adana Sinop otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adana’dan Sinop’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Anıt — 1853 yılındaki Sinop limanı Donanma harbinde şehit olanlara aittir.

Seyyit Bilâl Türbesi ve Camii — Yapılış tarihi belli değildir. Eser Selçuk mimarisine benzer.

Rıza Nur Kütüphanesi — Meşhur tarihçi Rıza Nur tarafından kurulmuştur. 40.000 esere sahip zengin bir kütüphanedir. Balat Kilisesi — XIV. yüzyıldandır.

Diğer Eserler — Sinop’ta Selçuk ve Osmanlı devirlerine ait birçok medreseler, çeşmeler, mezarlar vardır. Başlıcaları Aslan Camii, Kadı Mescidi, Hatunlar Türbesi, Yesârî Baba Türbesi, Aşağı Hamam, Saray Çeşmesi, Boyacı Çeşmesi’dir.

Durağan Han — Boyabat – Vezirköprü arasındadır.

HAYVANCILIK : Son yıllarda alınan etraflı tedbirlerin neticesi olarak vilâyet hayvancılığı muntazam bir inkişaf seyrine girmiştir. Vilâyet Veterinerlik Müdürlüğünün hayvan hastalıklariyle mücadele, aşı tatbiki, iyi besleme ve cinslerin islâhı çalışmaları çok olumlu sonuçlar vermektedir.

Kümes hayvanları miktarı da mühim toplama varan Sinop vilâyetinin yumurta ihracı önemli gelir kaynaklarındandır. Balıkçılık ey k eskiden beri yapılagelmekte olup, vilâyet ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır.

MADENLER : Toprakaltı serveti olarak petrol, linyit, arsenik manganez, demir ve bakır gibi cevherlerin mevcudiyeti tesbit olunarak imtiyaza bağlanmış ise de, rezerv durumları henüz tesbit olunmamıştır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adana Sinop otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!