Adana Sivas Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adana Sivas Otobüs Bileti

Adana Sivas otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adana’dan Sivas’a giden otobüs firmaları için tıkla!

GEZİLECEK YERLER : Kale Parkı — Eski Sivas Kalesi, bugün Belediye Parkı haline getirilmiştir.

CİVARDA TARİHÎ YERLER VE ESERLER : DİVRİĞİ — Sivas’ın 181 Km. güney doğusundadır. 1070 de Türklerin eline geçen şehrin adı BizanslIlar devrinde Tephrike idi. 1252 yılında Mengüçek Emirliğine bağlanan Divriği’de birçok eserler yapılmıştır. Bir aralık Moğolların istilâsına uğrayan şehir, bilâhare Sivas. Eretna ve Kadı Burhanettin Emirliğinin hâkimiyeti altına girmiştir. 1516 yılında da I. Selim devrinde Osmanlı topraklarına dâhil olmuştur.

Şehirdeki başlıca eserler : Kale — Mengüçekoğulları tarafından XIII ncü yüzyılda yaptırılmıştır.Kale’de Mengüçeklerden Seifüddin Şahinsah tarafından yaptırılan Cami bulunmaktadır.

Ulu Cami — Divriği’de bulunan Ulu Cami, Selçuk mimarî ve tezyini sanatının bir şaheseridir. Süleyman Şahın oğlu Ahmet Şah tarafından 1228 yılında, bir kısmı Darüşsifa olmak üzere birbirine bitişik iki kısımdan ibaret elan bu bina dikdörtgen plân üzerine inşa ettirilmiştir. Camiin üç kapısı vardır. Bu kapılardan kuzey – doğudaki Taç Kapısı çiçek ve geometrik şekillerle süslenmiş, taş oymacılık sanatının güzel bir örneğidir. Camie bitişik olarak yapılan Şifahane o zamanın hastahanesi ve medresesi vazifesini görmekte olup Ahmet Şahın karısı tarafından yaptırılmıştır.

Sitte Melik Türbesi — 1166 yılında Emin Seifüddin Şahinşah bin Süleyman tarafından yaptırılmış olan Türbe sekizgen plânlıdır.

Diğer eserler — Hisar Camii 1180 yılında Mengüçekler devrinde, Kemâlettin Türbesi 1191 de ve Kemankas 1241 yılında yapılmıştır.

Hanlar — Sivas – Tokat yolunda Yeni Han, Sivas – Malatya yolunda Serçe Han, Tecer Han, Yazı Han Selçuk eserleridir. Kangal’ın Alaca köyünde Alaca Han Osmanlılar ve Kangal’ın Ağaca köyünde Ağaca Han ise Bizanslılar tarafından yapılmıştır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adana Sivas otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!