Adana Trabzon Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adana Trabzon Otobüs Bileti

Adana Trabzon otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adana’dan Trabzon’a giden otobüs firmaları için tıkla!

YERALTI SULARI : Çok arızalı olan bölgede toprak tabakaları karışık ve alt tabakalar ekseriya kayalık olduğundan taban suyu çok yerlerde toplanamaz ve bundan ötürü de kuyu vesaire mümkün olamaz. Mevcut sular ise umumiyetle memba sularıdır.

MEŞHUR KİSARNA MADEN SUYU : Memleketin en şifalı maden suyu Trabzonda çıkmaktadır. “Kisama Maden Suyu” namı ile anılan bu su kendine, dünya ölçüsünde bir şöhret sağlamıştır.

Şehrin hemen 25 kilometre yakınında aynı ismi taşıyan köyün eteğinde yeşillikler içinde tabiî bir kaynak olan Kisarna suyu, sıhhî teçhizatı ile şişelere doldurulmakta ve yurdun her yanına gönderilmektedri.

Maden suyunun bulunduğu yer aynı zamanda bir sayfiye ve mesire yeridir.

SANAYİ: Bu vilâyette sanayi faaliyeti hayli hareketlidir. Bilhassa, liman inşaatının ikmalini takip eden şu son yıllarda sür’atle gelişmekte olan her türlü sanayi şübesi Trabzon’u pek kısa zamanda endüstri vilâyetlerimizden biri haline getirecektir. Çünkü Trabzon, kuzey-doğu Anadolu vilâyetlerinin deniz yoluyla en işlek bir kapısı ve komşu vilâyetlerinin ileri bir şehridir. Trabzon’da hâlen faal sanayi müesseseleri şöyle sıralanabilir:

Balıkyağı ve Balık Unu Fabrikasi, Soğuk Hava Deposu. (16) Fındık kırma Fabrikası, Un Fabrikaları, değirmenler, (5) adet Kakao. Çikolata, Helva, Şekerleme ve Büskivi Fabrikası, Kesekâğıdı İmalâthaneleri. Debağhaneler ve Deri Fabrikası, (18) adet Kauçuk – Lâstik Ayakkabı Fabrikası. Tutkal İmalâthaneleri, Kiremit ve Tuğla Fabrikaları. Demirden gayrı metalleri işleyen

(5) fabrika, Çivi Fabrikası, Oto tamirhaneleri, demircilik ve marangozluk gibi atölyeler.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adana Trabzon otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!