Adıyaman Ağrı Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Ağrı Otobüs Bileti

Adıyaman Adana otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Adana’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

Bugün üzerinde Ağrı vilayetinin bulunduğu topraklar, İ.Ö. XV. asırda, Hurri-Mitanni Krallığı’nın kuzeydoğu ucunu teşkil etmiştir. Fakat çevrede asıl hakimiyeti kuran, Urartular- dır. Urartu Krallığı (İ.Ö.:1200-600) yüzlerce yıl burayı elde tutmuştur. İ.Ö. VI. asırda Persler, bütün Anadolu gibi, burasını da İran imparatorluğu’na katmışlardır. İskender’in ölümünden sonra, bölgede İran asıllı Ermeni kralları, Persler, Abbasi’ler egemenlik kurmuşlardır. 1514 Çaldıran seferinde, Yavuz Sultan Selim buraya hakim olmuşsa da, onun çekilmesi üzerine, Safeviler, çevreyi yeniden elde etmişlerdir.

Ağrı çevresi, Kanuni Sultan Süleyman çağında, Türk-Osmanlı İmparatorluğu’na kesin olarak bağlanmış ve Türkiye, doğuda, bugünkü sınırına ulaşmıştır.

1877-78 Türk-Rus savaşında yani 93 Har- bi’nde Ağrı toprakları, Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Berlin Anlaşması, Beyazıî’i Türkiye’ye iade etmiş, fakat harb tazminatının bir kısmına karşılık olmak üzere Kars, Artvin ve Batum’u Rusya’ya vermiştir.

2.Dünya Savaşı’yla birlikte Ağrı ve yöresini yeniden işgal eden Rusya, 1917 Ekim Dev- rimi’nin ardından Brest-Litovsk Anlaşması gereğince (3 Mart 1918) savaştan çekildi. Ağrı 15 Nisan 1918’de boşaltıldı. 16 Mart 192Tde imzalanan Moskova ve 13 Ekim 1921 ’de imzalanan Kars anlaşmalarıyla, Gümrü Anlaşma- sı’nda tespit edilen Türk-Sovyet sınırı tasdik edildi. Buna göre sınır Araş Irmağı’ndan geçiyor, Böylece Büyük Ağrı Dağı’nın kuzey yamacı da Türkiye toprakları içine alınmış oluyordu.

23 Nisan 1923’te, Atıf Bayazıt, Dr. Refik Saydam, Hacı Mehmet Önay, Süleyman Sudi Azarbay ve Şevket Bayazıt, “Kurtarılmış Ağrı”nın temsilcileri olarak 2. Dönem TBMM mebusluklarına seçildiler.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Ağrı otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!