Adıyaman Artvin Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Artvin Otobüs Bileti

Adıyaman Artvin otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Artvin’e giden otobüs firmaları için tıkla!

Dağlar : Vilâyet daihlinde bulunan dağları Çoruh nehri iki kısma ayırır. Bu itibarla, mıntaka dağlarını Çoruh nehri batısı ve doğusu dağları olmak üzere iki kısımda tetkik etmek gerekir.

Çoruh nehri batısındaki dağlar : Karadenize bakan maileri Çoruh mailelerinden ayıran sahile muvazi dağlardır. Kuzey istikametinden denize gittikçe yaklaşarak uzanan dağ silsilesidir. Bu kısımda Kaçkal (3937 m.), Bulutdağı (3510 m.), Altıparmak (3222 m.), Karaiaş (3330 m.), Kürküttepesi. Şavel Dağı (3347 m.), Ağara tepesi (3230 m.), Kavaherti (1404 m.) ve Karaşalvar Dağı ile Sultan Selim tepesi mevcuttur. Buradan itibaren gittikçe alçalarak Çoruh nehrinin Karadenize döküldüğü Ganye’nin güneyinde denize inerler.

Kükürt tepesinden ayrılıp doğu istikametinde ilerleyen silsile; Barhal çayı ile Murgul ve Hatila havzasını ayırıp Haçvan dağı (3000 m.) Dutya Dağı (3000 m.) ve Keldağ (2250 m.) ile Çoruh’a inerler.

Çoruh nehri doğusundaki dağlar : Hazer denizi maileleri ile Çoruh mailelerini ayıran silsileyi teşkil ederler. Kuzeyden güney istikametine doğru temadi eden “Yalnız Çam” sıra dağ zincirinin en yüksek tepesi 3000 metreyi bulur.

Bu kısımda Kürdevan dağı (3050 m.) bu sisileden güney-batı istikametinde ayrılan bir kil üzerinde Kapa vur dağı. Kuraç dağı (2750.) Ziyaret dağı, Karyal dağı (2750 m.) ile Oltu çayına inen yine bu kısımda, Şavşat havzasını Maçahel Otingo ve Saçmka havzalarından ayıran Kaçkal dağları (3600 m.) mevcuttur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Artvin otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!