Adıyaman Aydın Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Aydın Otobüs Bileti

Adıyaman Aydın otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Aydın’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Ege bölgesi vilâyetlerimizden olan Aydın, kuzeyinden İzmir ve kısmen Manisa, güneyinden Muğla, doğusundan Denizli vilâyetleri ve batısından Ege Denizi ile çevrili olup, yüzölçümü 8.303 kilometre karedir.

Arazi : Vilâyetin doğu-kuzeyinde bir düğüm teşkil eden dağlar batıya doğru ve denize dikey olarak devam ederler; Sarayköy’ün biraz batısında ikiye ayrılarak birbirinden uzaklaşırlar ve Büyük Menderes vadisini teşkil ettikten sonra Ege Denizi’ne ulaşırlar.

Yükseklikleri 1.700 metreyi geçmeyen ve Büyük Menderes Ovasının kuzeyinde Aydın dağları adı verilen ve Çamlık Oyuk, Karlık, Malgoç, Cevizlik isimleri altında denize uzayan silsile, batıda Gümüş ve Samsun dağları ile birleşerek Sisam adası önünde Ege Denizine kavuşurlar, Vilâyetin kuzey sınırını teşkil eden bu silsilenin güney sathı mâili Aydın vilâyeti toprakları içindedir. Bu dağların tepeleri yuvarlaklaşmış olup bir çok vadilerle birbirlerinden ayrılmıştır.

Aydın’m güneyinde bulunan ve doğuda Toros’ların devamı olan Baba Da- ğı’ndan ayrılıp batıya doğru alçalarak ilerliyen Karıncalı (1699 m.), Madran (1792 m.) Göksel (.1412 m.) ve Beşparmak (1367 m.), dağlan ise Büyük Menderes’in kolları olan Vandalas, Akçay ve Çine sularının meydana getirdiği vadilerle birbirinden ayrılmış olup Bafa Gölü’nü teşkil ettikten sonra Ege Denizine erişirler Yükseklikleri 1800 metreye varan tepeleri vardır.

Kuzey ve güney dağları arasında, eni 10 – 30 ve boyu da 180 kilometre olan Büyük Menderes düzlüğü, Sarayköy’den denize kadar uzanmaktadır. Bu vâdinin ortasında akan ve Sarayköy’den itibaren Aydın vilâyeti sınırına dahil olan Büyük Menderes nehri ise, kuzeyden Banaz, güneyden Vandales, Akçay ve Çine kollarını alarak ve vilâyet dahilinde 180 kilometre katederek Bafa Gölü batısından denize dökülür. Saniyede akıttığı su miktarı 200 metreküptür.

Söke kazasının güneyinde, Kocaorman ve Başparmak dağları arasında bulunan Bafa gölü, 72 kilometrekarelik bir yer kaplamaktadır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Aydın otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!