Adıyaman Burdur Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Burdur Otobüs Bileti

Adıyaman Burdur otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Burdur’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Merkez ilçeye bağlı Hacılar ve Kuruçay’da yapılan kazıiardan elde edilen bulgulardan insanlık tarihinin gelişimini, aşama aşama izlemek olasıdır. Yöredeki ilk yerleşim İ.Ö. 6000’e dek uzanan Neolitik Dönem’de gerçekleşmiştir. Yörede daha sonra Kajkolitik Dönem (İ.Ö. 5000) ve İlk Tunç Çağı (İ.Ö. 2000) yaşanmıştır.

Tarihin en eski çağlarından günümüze çok sayıda kültüre sahne olmuş Burdur’da, geleneksel kültür bugün bile etkilidir.

Kırsal kesimde belli bir oranda gelenekselliğini koruyan düğünler, yöre halkı için büyük önem taşır. Ancak sadece sünnet düğünleri geleneksel özelliklerini koruyamamıştır.

İlin nüfusu 1927’den 1985’lere sürekli, ancak Türkiye geneline göre yavaş bir büyüme göstermiştir. 1980’de 235.009’luk nüfusuyla ülke nüfusunun 5.3’ünü barındıran ilde, km2’ye 34 kişi düşmekteydi. Telgrafla alınan geçici sayım sonuçlarına göre 1985’de Burdur’un nüfusu 248.449’dur. Yıllık nüfus artış oranı ise % 11.12’dir. Özellikle kentsel alanda erkek fazlalığı belirgindir. Kırsal alanda kadın fazlalığı olması ise, kırdan kente bir erkek nüfus göçü olduğunun belirtisidir.

TARİHSEL YAPILAR:

Hacılar Köyü  Selimzade Camii Tepe Camii – Kayışoğlu Camii – Mustafa Hoca Camii – Hecin Camii – Gazi Camii – Nur Camii – Divanbaba Camii Ulucamii

Selimoğlu Türbesi Hıdırlık Türbesi Baltaoğlu Hamamı Tabak Hamamı Susuz Hanı incir Kervansarayı Dengere Camii Onacak Türbesi

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Burdur otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!