Adıyaman Erzurum Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Erzurum Otobüs Bileti

Adıyaman Erzurum otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Erzurum’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Anadolu’nun büyük bir bölümü Hititlilerin egemenliği altındayken Erzurum’u da içine alan bölge Azzi-Hayaşa Krallığı’nın egemenliği altındaydı. Bölge uzun bir süre Hayaşa Devleti ile Hitit Krallığı arasında savaşlara sahne olmuştur. İ.Ö.810’dan sonra bölgede Urartu yönetimi başlar. Daha sonra Pers İmparatorluğu’nun eline geçen bölge İ.Ö. 331 ’de MakedonyalI Büyük İskender’in egemenliğine girdi. İskender’in ölümünden sonra buraya Suriye’deki Selokid Krallığı hakim oldu. Selokidlerden sonra Roma ve Pers İmparatorlukları arasındaki savaşlara sahne oldu. Sasanlann 642’de İslam ordularına yenilmelerinden sonra Erzurum’da İslam valiliği kuruldu.

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Erzurum ve yöresi Alparslan’ın komutanlarından Ebu’l-Kasım’a verildi. Ebu’l-Kasım 1071’de burada Saltuklular Beyliği’ni kurdu. Saltuklular Selçuklu Fetihleri sırasında Anadolu’da kurutan ilk Türk beyliğidir.

Erzurum 1517’de Mısır seferinden dönen Yavuz Sultan Selim tarafından OsmanlI İmparatorluğu sınırları içine katıldı. Kent Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda seçkin bir yere sahiptir. Yurdun kurtuluşunu hazırlayan Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919’da bu şehirde toplanmış, burada alınan kararlar ulusal mücadelenin başlangıcı olmuştur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Erzurum otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!