Adıyaman Eskişehir Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Eskişehir Otobüs Bileti

Adıyaman Eskişehir otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Eskişehir’e giden otobüs firmaları için tıkla!

Zengin bir kültür mirasına sahip olan EsKişehir’de ortak ürünlerin en zengin türünü maniler oluşturur. Yöre söylencelerinden özellikle Battal Gazi’yle ilgili olanlar ilginçtir. Yerel dil, göçmenlerle gelen dil özelliklerinin de etkisiyle, oldukça karmaşık bir yapı gösterir. Eskişehir atasözleri, ninniler, tekerlemeler ve bilmeceler açısından da zengindir.

Eskişehir’de göçler, yörenin halk müziğini ve oyunlarını etkilemiştir. Rumeli’den ve Kırım’dan gelenlerin oyun ve ezgileriyle, yerli halkın geleneksel oyunları ve ezgileriyle karışarak, Eskişehir’e özgü halk müziği ve oyunları oluşturmuştur.

Yörede kilim, seccade, heybe, cicim, çuval dokunur, çorap, eldiven, başlık, kese örülür. Lületaşından yapılan hediyelik eşyalar, özellikle turistler tarafından ilgi görmektedir.

NASREDDİN HOCA

Bir halk filozofu ve güldürü ustası olarak dünya gülmece edebiyatının özgün isimlerinden biri olan Nasrettin Hoca, son yıllarda ağırlık kazanan bir sava göre, Sivrihisar’a bağlı Hortu köyünde doğmuştur.

XIII. yy.da yaşadığı sanılan Hoca’ya ilişkin fıkralar, daha çok XV. yy sonrasında ortaya çıkmıştır. Yalnız Anadolu’da değil, Araplar, Azeriler ve Kazaklar arasında da tanınan Hoca, hazır cevaplığı ve sağduyusu ile ünlüdür; ince bir alayla haksızlıkları, toplumdaki aksaklıkları eleştirir.

Nasrettin Hoca fıkralarını ilk derleyen Çaylak Tevfik’tir (1838).

Halk şiirinin en büyük ustalarından biri olan Yunus Emre, yöreden yetişmiştir.

Yunus Emre, 1250-1320 tarihleri arasında yaşadığı anlaşılan büyük mutasavvıf büyük düşünür ve büyük bir halk şairi olan Yunus Emre’nin mezarının yeri konusunda değişik fikirler vardır. Ancak mezarının Eskişehir-Ankara trenyolu üzerinde, Sarıköy’de olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Çocukluğunda okula verilen Yunus, bir türlü elifba’yı (abece) sökememiş, öğretmenine;

Elif okuduk ötürü Pazar eyledik götürü Yaradılmış hoş gördük Yaradandan ötürü diyerek okuldan ayrılmıştır. Daha sonra Şeyh Taptuk Emre’ye katılmış, uzun yıllar hizmetinde bulunmuştur. Azerbeycan’a, Şam’a gitmiş, Konya’da Mevlâna ile buluşmuştur.

Yunus Emre’nin iki eseri vardır. Risâetün Nushiyye (öğütler kitapçığı) ve Yunus Emre Divanı. Sağlığında düzenlediği divan bulunamamıştır. Bilimsel bir çalışmaya dayanan ilk Yunus Emre Divanı, 1943’te Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yayınlanmıştır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Eskişehir otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!