Adıyaman Kayseri Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Kayseri Otobüs Bileti

Adıyaman Kayseri otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Kayseri’ye giden otobüs firmaları için tıkla!

Kayseri yakınlarındaki Kültepe ve Eğriköy Höyüğünde yapılan kazılardan elde edilen bilgilere göre Kayseri’nin tarihi Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran Hititlilere kadar uzanmaktadır. Hititlerden sonra bu topraklarda, sırasıyla Babil, Asur ve Persler egemenlik kurmuşlardır.

Bölgeyi Persler’in elinden alan Kapodokyalılar, bugün Kayseri il merkezinin bulunduğu yerde bundan yaklaşık 2300 yıl önce ilk kenti kurmuşlardır. Kapodokyalılar kurdukları bu kente, “Evsebin” adını vermişlerdir.

İ.Ö. 255 yılında kurulan Kapodokya Krallığı, İ.Ö.96 yılında Roma egemenliğine girince bölge de Romalıların egemenliğine girdi.

395 yılında Roma İmparatorluğu parçalanınca Anadolu topraklarının büyük bir bölümü gibi Kayseri il toprakları da Bizans’ın payına düştü. BizanslIlar döneminde kent Hıristiyanlığın  Anadolu’daki en büyük merkezlerinden biri haline gelmişti.

1071’de Malazgirt zaferinden sonra Turan i Bey’in fethettiği Kayseri, Danişmend’li devletine bağlandı.

Selçuklu Devleti’nin Konya’dan sonra en büyük ve en önemli kenti olan Kayseri, en parlak dönemini, Ulucami’den Yeni Cami’nin görünümü dönemini Alaeddin Keykubat zamanında yaşamıştır.

Kayseri 1398’de Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı İmparatorluğumun sınırları içine katılmıştır. Fakat Timur’un Anadolu’yu istilasıyla bu bölge Karamanlıların eline geçti.

1515’de Yavuz Sultan Selim bu toprakları tekrarele geçirip Osmanlı imparatorluğu’nun sınırları içine kattı.

Kayseri Tanzimat’a kadar Konya eyaletinin yedi sancağından biri olarak kaldı. Tanzimat’ın ilanından sonra da Ankara eyaletine bağlandı. Cumhuriyet’in ilanından sonra da Kayseri il haline getirildi.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Kayseri otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!