Adıyaman Malatya Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Malatya Otobüs Bileti

Adıyaman Malatya otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Malatya’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

Nüfus varlığı bakımından Türkiye’nin görece ileri arasında bulunan Malatya iller sıralamasında 28. sırada yer almaktadır. İlde yaşayan 687.869 kişinin 325.333’ü il ve ilçe merkezlerinde, 362.536’sı da bucak ve köylerde yaşamaktadır.

Malatya ili yükseliği genellikle 1000 metreden fazla olan bir arazi üzerinde oturmuştur, il alanı yeryüzü şekilleri bakımından kuzeyden Yama Dağı ve Yama platoları batı ve güneybatıdan Nurhak Dağları ve uzantıları, güneyden Malatya Torosları, doğudan Fırat vadisiyle kuşatılmıştır.

İlde karasal iklim tipi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve sert geçmektedir.

il topraklan genellikle bitki örtüsünden yoksundur. Önemli bir bölümü ormanlarla kaplı iken tahripler sonucu bu örtü zamanla yok olmuştur.

DAĞLAR

il topraklarının büyük bir kısmını (% 45,5) toplayan dağlar yer yer düzenli sıralar oluşturmaktadır.

İlde belli başlı dağları ve yükseklikleri şöyledir:

Bey Dağı……………………………………….2545 m.

Derbent Dağı…………………………………2428 m.

Karakaya Tepe………………………………2424 m.

Göl Dağı………………………………………..2402 m.

Gayrık Tepe………………………………….2306 m.

Korudağ………………………………………2100 m.

AKARSULAR

Malatya Fırat Havzası üzerinde yeralır. Fırat Havzası Türkiye’nin en büyük havzasıdır. Su toplama alanı 127.000 km2 olan havzanın yıllık ortalama su hacmi 28 milyar m3’ü aşmaktadır.

ilin Fırat Havzasına giren bölümünde yer alan akarsuların en önemlileri Tohma Suyu, Kuruçay ve Sürgü Çayı’dır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Malatya otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!