Adıyaman Manisa Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Manisa Otobüs Bileti

Adıyaman Manisa otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Manisa’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

NÜFUS VE YERLEŞİM

Nüfus varlığı bakımından Türkiye nüfus sayımına göre 1.050.045 olan il nüfusunun illeri arasında yeralan Mamsa. Türeye iller  480.772’si il ve ilçe merkezlerinde. 569.273’ü ralamasında 8. sırada yeralmaktadır. Büyük bir bölümü bucak ve köylerde yasamaktadır.

DOĞAL YAPI

Manisa kendi adını taşıyan dağın kuzey ete- I ğinde ve içinden Gediz ırmağının geçtiği Manisa ovası kenarında kurulmuştur. Ege denizine dikey olarak uzanan dağ sıraları arasında kalan il topraklarında, birbirinden kesin çizgilerle ayrılabilen üç değişik yeryüzü şekli vardır. Bunlar dağlık ve sarp alanlar, tepelik ve dalgalı kesimler, taban topraklar ve düzlüklerdir.

Manisa’da yüksek dağlar ve platolar dışında karasal nitelikli Akdeniz iklimi vardır.

İlde egemen bitki örtüsü ormanlar ve makilerdir.

DAĞLAR

Dağlar Manisa il alanının %54.3’ünü kaplamaktadırlar. Dağlık ve sarp alanlar ilin doğu, güney ve kuzeyinde doğu-batı yönünde uzanan düzenli sıralar oluşturur.

İldeki oaşlıca dağlar ve yükseklikleri:

Kumpınar Tepe…………………………………..2070 m.

Ziyaret Tepe……………………………………….1800 m.

Sipil Dağı…………………………………………..1513 m.

Göldağ………………………………………………..1280 m.

Çomaklı Dağı………………………………………1201 m.

Nemrut Tepe………………………………………1074 m.

Çal Dağı……………………………………………..1034 m.

AKARSULAR

Manisa il alanının çok büyük bir bölümü Gediz Havzası içinde yer alır. Gediz Havzası’nın su toplama aianı yaklaşık 18.000 km2’dir. Havzanın ortalama yıllık su hacmi 2.270.000.000 m3’tür.

Havzanın suları Gediz ırmağı ve kolları aracılığıyla Ege denizine boşalmaktadır.

Manisa’nın Gediz Havzası’nda kalan öteki önemli akarsuları şunlardır:

Alaşehir Çayı, Selendi Çayı, Delinis Çayı, Demrek Çayı, Gördes Çayı, Nif Çayı. İlin önemli akarsularından biri de Bakırçay’dır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Manisa otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!