Adıyaman Nevşehir Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Nevşehir Otobüs Bileti

Adıyaman Nevşehir otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Nevşehir’e giden otobüs firmaları için tıkla!

Türkiye’nin en az nüfuslu illeri arasında yer alan Nevşehir nüfus varlığı bak mından Türkiye iller sıralamasında 58. sırada ver almaktadır. I988 nüfus sayımında 279.361 olan il nüfusunun 95.452’si il ve ilçe merkezlerinde, 183.909’u da bucak ve köylerde yaşamaktadır.

Tarihi yaklaşık 5000 yıl öncesine uzanan Nevşehir, Hititlilerin ilk yıllarında bir yerleşme bölgesi olarak kurulmuştu. Hititliler bu yerleşme merkezine Nissa adını vermişlerdi. Uzun süre Hititlilerin egemenliği altında kaldıktan sonra, Frigyalılar, Persler ve Makedonyalılar bu tppraklarda büyük uygarlıklar kurmuşlardır. İskenderun ölümünden sonra Perslerin son Kapadokia Solrapı Arıyarates bağımsızlığını ilan etti. Ancak bir yıl sonra Makedonya Krallığı bölgeyi ele geçirdi. İÖ 261 yılında Kapadokia Krallığı yeniden bağımsızlığını kazanarak, iki yüz yıl kadar varlığını sürdürdü Daha sonra Roma ve Bizans egemenliği altında kalan bu bölge 1071 Malazgirt zafennden sonra Türkler’in denetimine girmiştir. Bölge Türk lerin eline geçtikten sonra tarihi Nissan kentinin adı Muşkara olarak değiştirilmiştir.

Türklerin fethinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti ile Danismendliler arasında el değiştiren bölge. 1177 yılında Danişmendli Beyliği yıkılınca kesin olarak Selçukiu Devleti’ne bağlandı.

13. yüzyılın ikinci yarısında Moğol istilasına uğrayan oolge dana sonra sırasıyla Eret- 4- naoğulları. Karamanoğullan ve Dulkadiroğullarının yönetimine geçmiştir. Yavuz Sultan Selim Duikadiroğulannın egemenliğine son verince. bölge Kesin olarak Osmanlı imparatorluğu’nun denetimi alfna girmiştir.

Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı sırasında kent yem baştan onarılmış ve adı Yenişehir anlamına gelen Nevşehir olarak değiştirilmiştir.

Kabakçı Mustafa Ayaklanmasıyla Damat İbrahim Paşa öldürülünce, kent eski önemini yitirdi ve sancakken Kırşehir’e bağlı bir kaza konumuna getirildi.

Cumhuriyetin ilanından sonra, Kırşehir’in bir ilçesi olan Nevşehir 1954 yılında il haline getirildi.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Nevşehir otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!