Adıyaman Sinop Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Sinop Otobüs Bileti

Adıyaman Sinop otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Sinop’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Demirciköy höyüğünde yapılan kazılarda bölgenin ilk Tunç Çağında bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır.

Sinop ve yöresi İÖ 2000 yılının başlarından sonra yarı göçebe bir kavım olan Koskalar’ın yönetimindeydi. Bu topraklar daha sonra Hititliler, Frigyalılar ve Lidyalıların egemenliği altına girmiştir. İÖ VI. yüzyılda Persler bu toprakları egemenlikleri altına almışlar, İÖ IV. yüzyılda Büyük İskender Pers İmparatorluğunu ortadan kaldırarak bölgeye egemen olmuştur. Büyük İskender’in ölümüyle Makedonya İmparatorluğu parçalanınca bu topraklar Selevkosların payına düşmüştür.

İÖ 220 yılında Pontus Kralı 2. Mithradates Sinop’u zaptederek burayı Pontus devletinin başkentlerinden biri yapmıştır. Sinop tarihte en parlak çağını bu dönemde yaşamıştır.

İÖ I. yüzyılda başlayan Roma egemenliği bu imparatorluğun parçalanmasına kadar sürmüştür. imparatorluğun parçalanmasından sonra bölgeye Bizansiılar egemen olmuştur.

Bu topraklar Trabzon Rum Pantus devletine bağlı iken 1260 yılında Selçuklu kumandanı Muineddin Süleyman Pervane tarafından alın mıştır.

1300 yılında Gazi Çelebi’nin eline geçen bölge, 1322’de Gazi Çelebi’nin ölümüyle Çan- daroğulları’nın egemenliğine geçmiştir.

Daha sonra il toprakları, 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden silen Fatih Sultan Mehmet tarafından OsmanlI topraklarına katılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir sancak merkezi olan Sinop, cumhuriyetten sonra il haline getirilmiştir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Sinop otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!