Adıyaman Zonguldak Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Adıyaman Zonguldak Otobüs Bileti

Adıyaman Zonguldak otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Adıyaman’dan Zonguldak’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Zonguldak’ta sanayi olgusunun erken dönemlerde ortaya çıkışı, geleneksel yapıyı, ona özgü töreleri ve kurumlan köklü biçimde etkilemiş, topraktan kopmayı hızlandırdığı gibi tarımda da yapısal değişiklikler yaratmıştır. Evlenme, doğum gelenekleri, yörede artık tümüyle “kentlilik” ölçülerine göre biçimlenmiştir.

Zonguldak’ta geleneksel konut mimarisi yönünden özgünlüğünü koruyan ilginç yerleşmelere rastlanmaktadır. Özellikle Safranbolu geçmişteki görünümünü günümüze kadar koruyabilmiş, “müze kent’’ görünümünde özgün bir yerleşme yeridir. XVIII. ve XIX. yy’lardan I kalma evler dönemin yaşama biçimini, yapı  tekniğini ve mimarisini yansıtır. Kentin hızlı geçişmesine koşut olarak yöresel halk edebiyat ürünlerinin gün geçtikçe özgünlüğünü yitirdiği görülmektedir. Ancak, iç kesimlerdeki kimi geleneksel özellikler günümüzde de varlığını sürdürmektedir,

Mani söyleme geleneği günümüzde de canlıdır. İlin doğası, geçmişi, ermişler pek çok söylencenin konusunu oluşturur. Bunların çoğunda din ve doğa motifi egemendir.

Yörede şimdiye değin bir folklor araştırması yapılmadığından atasözleri ve deyimlerden özgün olanları saptamak güçtür.

Zonguldak’ın özgün bir haik müziği dağarcığı olduğundan sözedilemez. Ancak, Safranbolu. Bartın, Devrek ve Çaycuma gibi ilçelerde ve Köylerinde çok zengin bir oyun ve müzik Kültürüyle karşılaşılmaktadır. İlde derleme 1948 de yapılmıştır. Yöre seymen efe, davullu oyunlar ve köçek oyunları yönünden zengindir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Adıyaman Zonguldak otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!