Afyon Adıyaman Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Adıyaman Otobüs Bileti

Afyon Adıyaman otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Adıyaman’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Merkez ilçenin adıyla anılan Adıyaman’ın eski adı Hısni Mansur’dur. “Hısn-ı Mansur” MÖ.VII.yüzyılda buraya gelen Emevi komutanlarından Mansur İbn-i Canena tarafından Bizans’a karşı yaptırılan bir kalenin adıdır. Adıyaman’ın adı da bu Mansur Kalesi’nden gelmektedir.

Başka bir söylentiye göre “Vadi-i Leman” (Güzel Vadi) sözü zamanla değişikliğe uğrayarak Adıyaman’a dönüşmüştür.

Orta çağdan beri bir yerleşim merkezi olan Adıyaman’ın il sınırları içinde yapılan kazılarda IÖ.3000 yıllarından kalıntılar bulunmuştur. Arkeologlarca yapılan araştırmalarda yörede insanların toplu halde yaşamalarına elverişli çok sayıda mağaraya rastlanmıştır.

Kronolojide de görüleceği gibi çok eski bir yerleşme yeri olan Adıyaman değişik medeniyetlere beşik olmuştur.

M0.69 yılında Romalıların egemenliği altında kurulan Kommagene Krallığı bu topraklarda tam 141 yıl hüküm sürdü. 395 yılında Roma’dan ayrılarak BizanslIların eline peçen bu topraklar VII. yüzyılın ortalarında İslam İmparatorluğunun sınırları içine katıldı.

Timur tehlikesi karşısında Adıyaman ve çevresi Osmanoğulları tarafından bir süre terkedildiyse de 1516 yılında Yavuz Sultan Selim burasını tekrar Osmanlı imparatorluğu sınırları içine kattı.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Adıyaman otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!