Afyon Ankara Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Ankara Otobüs Bileti

Afyon Ankara otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Ankara’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

HAYVANCILIK : Vilâyette geniş meraların bulunması hayvancılık yapılmasını sağlamaktadır. Halen, vergiye tabi hayvan mevcudu 2,5 milyonun üstündedir. Bu miktarın büyük baş hayvanlar teşkil etmektedir. Türkiye’de mevcudunun fazlalığı ile Ankara vilâyeti başta gelmektedir. Bir milyondan fazlası koyun, 950 bin kadarı tiftik ve 35 bin keçi vardır. Koyunların büyük kısmı Akkaraman cinsidir. Eskişehir sınırlarındaki kazalarda Dağlıç koyunları nisbeten artmakta dır

Ankara keçisi adı verilen tiftik keçileri, yeryüzünde er iyi yetişme mıntıkasını orta yaylalarımızda bulmaktadır, ince, parlak ve şeklinde kıvrık uzun tüylü “Ankara Keçisi” sahil boylarında da yaşamakta ise de tüylerinin kalitesi fazlasiyle bozulmaktadır.

Büyük baş hayvanlar daha çok vâdilerde ve sulak yerlerde beslenmektedir. Bunların % 70’ini sığır teşkil eder.

Yerli kara ırk, sığır mevcudunun % 65’ini teşkil etmektedir. Doğuda Kızılırmak ve bilhassa batı taraflardaki sulak yerlerde sütlerinden faydalanılan ve sayısı 25 bini aşan mandalar vardır. Kazalarda, 55 bin kadar merkep, üç bin katır ve 500 civarında deve bulunmaktadır.

Ankara’da pek bol olan tavuk, hindi, kaz ve emsal kümes hayvanları. Ankara Tavukçuluk Enstitüsünde cins islâhı ve üretimi faaliyetiyle hayli güzelleşmiştir.

Ipekböcekçiliği, Beypazarı ve Nallıhan kazalarında önemlidir.

Ankara balı, çok eskiden beri tanınan ve haklı şöhretini hiç bir zaman kaybetmeyen hayvan ürünlerindendir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Ankara otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!