Afyon Artvin Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Artvin Otobüs Bileti

Afyon Artvin otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Artvin’e giden otobüs firmaları için tıkla!

Suları : Çoruh nehri, vilâyeti güneyden kuzeye doğru katetmekte ve Hopa, Arhavi kazaları hariç bütün vilâyetin suları bu nehre kavuşmaktadır. Çoruh nehrine kavuşan sulardan bilhassa Tortum, Oltu,

Barhal, Şavşat, Ardanuç,

Hatila, Murgul ve Otingo dereleri kayda değer.

Hopa ve Arhavi kazaları dereleri doğrudan doğruya Karadenize dökülürler.

Vilâyetin yegâne belli başlı suyu olan Çoruh nehri vilâyet hududuna güneyden Yusufeli kazası Nisah köyünde girer ve umumî istikameti güney-batıdan kuzey-doğııya doğru olup Yusufeli kazası içinde sıra ile soldan Petek, Dörtkilise dereleriyle Barhal Çayını, sağdan Tortum ve Oltu çaylarını alır. Artvin kasabasının 20 Km. güneyinde Genya dağı önünde sağdan gelen Şavşat ve Ardanuç sularının birleşiği olan Berta deresini alır ve bu noktadan itibaren bir kavis çizerek umumî istikameti güney – doğudan kuzey – batıya dönerek, soldan Hatila ve Murgul derelerini alır ve Borçka kasabasına vâsıl dur. Burada sağdan Otingo, soldan îçka>e derelerini de aldıktan sonra kuzeye doğru dönerek sağdan Aralık ve soldan Pehlivan derelerini kendine katar ve Borçka kasabasının 22 Km. kuzeyinde Maradit nahiyesinden Sovyet hududuna ulaşır. 2 – 2,5 Km. kadar Türk – Sovyet sınırını teşkil ettikten sonra tamamiyle Rusya topraklarına geçer ve Karadenize dökülür.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Artvin otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!