Afyon Kars Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Kars Otobüs Bileti

Afyon Kars otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Kars’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Hin yazılı tarih öncesi Paleolitik Dönemle tarihlenmektedir. Yazılı tarih dönemleri Urartular’la (İ.Ö.900) başlayan bölgede, İ.Ö. 560’ta Medler egemen olmuşlardır. Daha sonraki Pers egemenliğine İ.Ö331’de son veren Büyük İskender bölgeyi Makedonya İmparatorratorluğu’nun parçalanmasından sonra yöreye egemen olan Ermeni kralları bu topraklarını İran’a bağlı olarak yönetmişler, daha sonra da Romalılar bölgeyi ele geçirmişlerdir. Zaman zaman Partlann ve Sasanlılann da egemen oldukları bölge, 395’te Roma İmparatorluğunun parçalanması ile Bizans’ın payına düşmüş, ancak Sasanlılar olan savaşlar bu dönemde de sürmüştür 642’de Sasanlılar ile Halife Ömer güçleri arasında yaptlan Nihavend Savaşı ’yla Sasanlı devteti son bulur Bundan sonraki dönemlerde BizanslIlarla Araplar arasında önemli bir çatışma Konusu olan Kars yöresi. Emevı Halifesı Abdülmecıt döneminde Arap egemenliği altına girmiştir.

Daha sonra buralara egemen olan Ermenilerin elinden bu topraklar alan BizanslIlar ıö 1045 yılında bölgeye egemen olmuşlardır. Ancak 20 yıl kadar egemen olduktan bu topraklar 1064 yılında Alpaslan Kumandasındaki Türkler tarafından ellenncen alınmıştır. Böylece Kars, Anadolu’nun Tüncter tarafından fethedilen ilk parçası olmuştur. Alpaslan’ın yöreyi terketmesinden sonra, yeniden BizanslIların eline geçen yörede, 1231’de Gürciler egemen olmuşlardır.

1239’da, Moğollar Kars ve Ani’yi yakıp yıkmışlar, 1355’e kadar Moğollar’ın yönetiminde kalan Kars daha sonra. İlhanlIlar. Celayirler, Tımurtar, Karakoyunlular ve Akkoyunlular devirlerini yaşamıştır.

Kars yöresi 1534’te Kanuni Sultan Süleyman Döneminde M520-1566) Osmanlı imparatorluğu sınırlarına Katılmıştır. 1568-1574 yılları arasında sancak merkezi olan Kars, 1632’de eyalet olmuştur. 1876’da Rus işgaline uğrayan yöre, uzun yıllar Rusların elinde kalmıştır.

3 Mart 1918 Brestu lovsk Antlaşmasıyla yeniden Türk topraklama Katılan Kars, Mondros Mütarekesi’nden sonra bu Kez Ingiliz ve Ermenilerce isgal edilmiştir.

Kars 30 Ekim 1920’de.Kâzım Karabekir Paşa kumandasındaki Turk ordusu tarafından kesin olarak Türk tooraKian dine katılmıştır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Kars otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!