Afyon Kastamonu Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Kastamonu Otobüs Bileti

Afyon Kastamonu otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Kastamonu’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİH

Yapılan yüzey araştırmalarından Kastamonu’da ilk yerleşim Paleolitik Dönem’e dayan dığı anlaşılmaktadır. (Gölköy Köy Enstitüsü Çevresi).

Hitit Kralı III. Tudhaliya döneminde (İ.Ö 1400-1380) Orta Asyalı boylardan Kaşkalar’ın egemenliğine giren yöre kısa bir süre sonra veniden Hitit üstünlüğünü tanımıştır. Daha sonra sırasıyla Frigya ve Lıdya krallıklarının egemen olduğu bu topraklar İ.Ö Vi. yy’da Perslerin eline geçmiştir. Persler, tüm Anadolu’da olduğu gibi, Kastamonu’yu da satraplar eliyle yönetmişlerdir. Pers İmparatorluğuma son veren İskender .n İ.Ö 323’de ölümüyle, bazı Pers satmptan bağımsızlıklarını ilan etmiş. İskender’in komutanları da aralarında iktidar kavgasma başlamışlardır Bu siyasal bir ortamında Pontuslu Mitridates Ktistes, İ.Ö. 281 ’de krallığını ilan etmiştir. İ.Ö. 91’e değin Pontus Krallığı’nın elinde kalan Kastamonu. bu tarihten sonra Roma yönetimine girmiş, Roma imparatorluğu’nun 395’te ikiye ayrılmasıyla, Kastamonu Bizans topraklan içinde kalmıştır.

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da üstünlük kuran Türkler, 1074’te Kastamonu yöresini ele geçirdiler. Bir süre sonra Bizansıılar’ın geri aldığı yöre, ardından Danişmentliler’in ve Anadolu Selçuklularının egemenliği altına girmiştir. 1461’de kesin olarak Osmanlı yönetimine giren Kastamonu, Anadolu Eyaleti’ne bağlı bir sancak merkezi durumuna getirilmiş, XIX yy’ın ikinci yarısında da vilayet olmuştur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Kastamonu otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!