Afyon Kocaeli Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Kocaeli Otobüs Bileti

Afyon Kocaeli otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Kocaeli’ye giden otobüs firmaları için tıkla!

TARIM

İl ekonomisi içinde tarımın ağırlığı 1960 iara kadar sürmüştür. 1960’larda hız kazanan sanayileşme ve kentleşme tarımla uğraşan nüfusu azaltmıştır. Faal nüfusun tarım zemininde çalışan bölümün payı 1955 %63.3 iken 198Ö’de %33.4’e düşmüştür. 1950-80 döneminden ekim alanları yakiaşık %41 oranında daralmıştır. İlde tarım alanlarının yaklaşık %86’sında tahıl üretimi, geri kalan yerlerde de baklagiller ve endüstri bitkilerinin ekimi yapılır.

Tahıl ürünleri içinde ilk sırayı buğday alır.Ondan sonra sırasıyla arpa, mısır ve yulaf izler. Baklagillerden fasulye, bakla ve bezelye üretimi gelişmiştir. Endüstri bitkilerinden keten, şekerpancarı ve ayçiçeği, domates, lahana, patlıcan, ıspanak ekimi de yaygındır.

SANAYİ

Kocaeli, İstanbul’dan sonra imalat sanayi en gelişmiş ildir. Türkiye kimya sanayiinin merkezi durumundadır. Türkiye’de lastik üretimi yapan belli başlı kuruluşlar da Kocaeli’ndedir. Kocaeli’nde sanayinin çok gelişmiş olmasına lağmen ticaretin gelişimi buna koşut değildir, Bunun nedeni, ildeki belli başlı özel kuruluşların merkezlerinin İstanbul’da oluşu ve ııret- i tikleri ürünlerin ticaretini İstanbul üzerinden yapmalarıdır.

Kocaeli imalat sanayiinde çok sayıda büyük işletmenin yanısıra küçük sanayi işyerleri de önemli yer toplar.

Kocaeli’nde 50 kişiden fazla işçi çalıştıran  işyeri sayısı 124’tür.

YERALTI

ZENGİNLİKLERİ

Yeraltı kaynakları bakımından fazla zengin olmayan Kocaeli’nde MTA’nın saptadığı maden yatakları ilçelere göre şöyledir:

Merkez ilçe: Bitümlüşişt

Gebze: Bakır-kurşun-çinko, mermer, demir, civa.

Gölcük: Manganez,

Kandıra: Manganez, demir Derince Kuvarsit

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Kocaeli otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!