Afyon Konya Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Konya Otobüs Bileti

Afyon Konya otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Konya’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ :

Hitit hâkimiyetine son veren Fryg’ler zamanında ise Konya’nın. Ana çalımım belli başlı şehirlerinden biri olduğu muhakkaktır. Hattâ eski eserlerde Konya, bir Fryg şehri olarak tanılır.

Bu devirden itibaren gittikçe önem kazanan Konya, Kımmer istilâsından sonra Lydialıların eline geçmiş, fakat M. Ö. VI. yüzyılda beliren Ahamarış istilâsiyle Irana bağlanmıştır.

Büyük İskender bütün Anadoluyla beraber Konya’yı da Ahamantslardan almış.ölümünden (323) az sonra şehir, onun generallerinden Lystmsches’un kurduğu devletin toprakları arasına katılmıştır. Bundan sonra Krya’nın sık sık el değiştirdiğini, nihayet Attalos I. tarafından Bergama Krallığına bağlandığını görüyoruz (M. Ö. 223). Attalos III. ölürken  bütün ülkesini Romalılara vasiyet edince Konya da Roma imparatorluğuna geçmiş. Pontus Kıralı Mithradates VI. nın istilâsı da atlatıldıktan sonra şehrin Romalılar tarafından imarına başlanmıştır. Bu arada Claudius’un gösterdiği alâkaya delâlet etmek üzere. Iconium adı Claudiconium’a ayrıca Hadrianus zamanında da Colcnia Aelia Hadi iana Augusta Iconiensium’a çevrilmiştir.

St. Paul’ün de 47.50 ve 53 yıllarında ziyaret ettiği ileri sürülen şehir, II. yüzyıldan itibaren mühim bir dinî merkez olarak inkişaf etmiş, Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından ve Eizans imparatorluğunun kuruluşundan sonra da bu ehemmiyetini muhafaza etmiştir.

Fakat, VII. – IX yüz yıllarda Anadoludaki Bizans hâkimiyetini sarsan Arap – İslâm akanlarından Konya da kurtulamamış, geçici olmakla beraber sık sık istilâya uğramıştır.

Bundan sonra XI. yüzyılda, Anadoluyu yeni bir Türk vatanı yapacak olan Selçuklu fütuhatının ilk yıllarında Kutalmış oğlu Süleymansah Kenya’yı zaptel mistir (1077). E öylece Türklüğe maledilen şehir, I. Kılıçarslan zamanında Anadt lu Selçuklu devletinin meı kezi olmuştur. (1097). Hâdiseyle tarihinde yeni bi devir açılan Konya, gür den güne inkişaf etmiş, Sel çuklu hükümdariyle devlet erkânının yaptırdığı muhtelif eserlerle süslenmiş, kısa zamanda Anadolunun en mamur şehirlerinden biri olmuştur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Konya otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!