Afyon Muğla Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Muğla Otobüs Bileti

Afyon Muğla otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Muğla’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

Muğla’nın tarihi, Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran Hititlilere kadar uzanır. Hititliler döneminde bölge Lugga adıyla anılırdı. Yöre Hititlilerden sonra, Frikya ve Lidyalıların egemenliğine girmiştir. Bu dönem önemli bir liman kenti olan Halikamas’ın parladığı ve önemli bir kent haline geldiği dönemdir.

İ.Ö. IV. yüzyılda Persler Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi bu bölgede de egemenlik kurmuşlardır. Pere egemenliği Büyük İskender’in İran İmparatorluğunu ortadan kaldırmasına kadar sürmüştür. İskender’in ölümünden sonra Makedonya İmparatorluğu parçalanınca bölge Salevkoşlar’ın eline geçmiştir. Bölge daha sonra İ.Ö. 228’de BergamalIların egemenliğine girmiştir.

İ.Ö. 133 yılında Roma İmparatorluğumun eline geçen il toprakları, İ.S. 395 yılında Roma İmparatorluöu’nun parçalanıp ikiye ayrılmasıyla BizanslIların denetimine girdi. 1071 Malazgirt zaferini izleyen ilk yıllarda Selçuklular Muğla ve çevresine kadar ilerlemişler, hatta kenti fethetmişlerdir. Ancak I. Haçlı ordularının gelişinden sonra Türkler Orta Anadolu’ya çekilmek zorunda kalınca bölge yeniden BizanslIlara kalmıştır.

1280 yılında Menteş Bey, Muğla yöresinin büyük bir bölümünü fethederek, bir beylik kurmuştur. Menteş Beyliğinin başkenti Milas idi. 1424 yılında Menteşoğulları kendi arzularıyla OsmanlI Devletine katıldılar.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Muğla ve çevresi Anadolu Beylerbeyliğimin 14 sancağından biri olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Muğla kısa bir süre İtalyanların işgaline uğramıştır. 5 Temmuz 1921 tarihinde de İtalyanların çekilmesiyle milli kuvvetler tekrar buraya sahip olmuştur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Muğla otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!