Afyon Muş Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Muş Otobüs Bileti

Afyon Muş otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Muş’a giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ : Muş, çok eski bir tarihe malik olmakla beraber, nezamar. zekimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir.

Muş ve havalisi, eski devirlerinde Hitit, Urartu ve Asur hâkimiyeti tında bulunduğu gibi, müteakiben Medyalılar, Persler, MakedonyalIlar Romalılar ve Bizanslıların eline geçmiştir.

Iyaz bin Ganm kumandasındaki İslâm ordusu Diyarbakır havalisini fethedince Muş bölgesi de 641 tarihinde İslâm hâkimiyetini tanımak zorunda kaldı. Şehir, BizanslIlar ve Araplar arasında bir kaç defa el değiştirmiştir. Muş, bir aralık Emevî hükümetindeki karışıklıktan istafade eden Bizanslılar tarafından geri alınmışsa da bilâhere Emevîlerce istirdat edilerek Diyarbakır Emirliğine bağlanmıştır.

Muş, Bizans idaresinin elinde bulunduğu bir sırada Selçuklu akınlarına maruz kalmış ve Selçuklu hükümdarı Alp – Arslan zamanında Malazgirt zaferinden önce fethedilerek Emir Sanduk’a mukataa olarak verilmiştir. Türk- lerin Anadolu’ya yerleşmesini sağlayan meşhur meydan muharebesi. Muş hududları içinde bulunan Malazgirt ovasında vukubulmuştur (26.8.1071 o Şehir. Saltukoğullarından sonra Dilmaç oğullarına ve nihayet Ahlat Emirliğine intikal etti.

Bir müddet Eyyubîlerin nüfuzu altına giren Muş, Anadolu Selçuklu devletinin 1243 tarihinde Kösedağ’da mağlubiyetini müteakip Moğol idaresine girmiş ve İlhanlIların eline geçmiştir. Bu devletin ortadan kalkmasından sonra da bu havali Karakoyunluların hâkimiyetini kabul etmiştir.

Timur, batı seferi esnasında: Muş kalesini aldı (1394). Timur’un buralardan çekilmesi üzerine Muş ve havalisine Karakoyunluiar. Akkoyunlular ve nihayet Safevîler hâkim oldular. Bu bölge Yavuz Selim zamanında Osmanlı ülkesine katıldı.

Osmanlı idaresine geçtikten sonra sancak merkez: elan Muş. uzun müddet derebeylerin elinde kaldı ve ancak Tanzimatla derebeylik testiye edildi.

Birinci Dünya savaşı esnasında düşman işgaline uğrayan Muş, 1916 yılında istilâdan kurtarılmıştır, Cumhuriyet devrinde vilâyet haline getirildi.

İKLİM : Muş vilâyeti, kuvvetlice kara ve astropikal yayla iklimi mıntıkasına dahildir. Kış aylarında fazla kar yağar ve çok soğuk olur, bu sebeple akarsular dahi birkaç ay buz tutar’ Suhunet Ocak ayında — 4 ilâ + 3 derece arasında ve Temmuz ayında 28 – 32 civarındadır. Kış aylarında suhunet bâzen – 15 dereceye kadar düşer. Yıkık yağış miktarı 350 – 1000 mm. arasındadır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Muş otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!