Afyon Nevşehir Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Nevşehir Otobüs Bileti

Afyon Nevşehir otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Nevşehir’e giden otobüs firmaları için tıkla!

KÜLTÜR- SANAT-FOLKLOR

Geleneksel ilişkilerin egemen olduğu bölgede, farklı özellikteki yörelerin geleneksel yapılarını sürdürmeleri, toplumsal ilişkileri ve kültürel etkileşimi kısıtlamaktadır.

Toplumsal yapının çeşitliliği giyim kuşam özelliklerine yansımıştır. Hacıbektaş ve Kozaklı yörelerinde Türkmen giysileri ağırlık taşırken, Ürgüp ve Avanos dolaylarında keten dokumalar yaygındır. Erkek giysilerinde geleneksel anlayış gittikçe ortadan kalkarken, kadın giysilerinde geleneksel özellikler varlığını sürdürmektedir.

Bölgede geleneksel el sanatları içinde çömlekçilik ve dokumacılık varlığını geniş bir şekilde devam ettirmektedir.

Hacı Bektaşi Veli’nin XIII. yüzyılda Anadolu’ya yerleşmesi Nevşehir’in tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Hacı Bektaş Veli yöre kültürünü ve yaşamını derinden etkilemiştir. Bektaşilik geleneklerine ilişkin kavramlar, deyişler, Nevşehir ağzına yerleşmiştir.

İlde, günümüzde halk şiiri geleneğini sürdüren ozanlardan başlıcaları şunlardır: Aşık Yahya, Aşık Şuayip.

Yörede yaygın olan söylenceler çoğunlukla Hacı Bektaşi Veli’nin yaşamanı konu alır. Bölgede yaygın olan söylenceler, Hacı Bektaşi Veli’ye ilişkin söylenceler, Talihsiz Belha Söylencesi’dir.

Nevşehir, halk müziği ve oyunları bakımından halayın ağır bastığı ve kaşık oyunlarının da yaygın olduğu bir bölgedir. Nevşehir’deki halk oyunlarının başlıcaları: Halay, Arzu ile Kamber, Kayalar, Üç Ayak, Sinsin, Semah, Kalkan, Uğurlama, Köroğlu’dur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Nevşehir otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!