Afyon Ordu Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Ordu Otobüs Bileti

Afyon Ordu otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Ordu’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

TARIM

Doğu Karadeniz’in “Fındık Bölgesi” olarak anılan Ordu, geniş çapta tarıma dayalı bir ekonomik yapı gösterir. Fındık, mısır kıyı kesiminde; patates, tahıl yayla kesiminde ve yine tahıl iç kesimde ilin üç tarım bölgesinin başlıca ürünleridir.

Engebeli toprak yapısı, bitkisel üretimi kısıtlamıştır.

Fındık, Türkiye üretiminin %27’sini karşılarken, aynı zamanda dış ülkelerde aranan bir dışsatım ürünümüzdür. Ekonomik açıdan balıkçılıkta hamsi önde gelir.

ENDÜSTRİ

Fındık kırma ve işleme, il ekonomisinde önemli yer tutar. 1972-80 yıllarında “kalkınmada öncelikli iller” arasında imalat sanayi gelişmiştir. Soya, kereste, un, su ürünleri ve çimento fabrikaları başlıca endüstri dallarıdır.

YERALTI ZENGİNLİKLERİ

Merkez ildeki demir yatakları ve ayrıca bakır, çinko, kömür yatakları vardır. Ordu’da linyit, Ulubey ilçesinde linyit yatakları bulunur. Manganez rezervleri de önemlidir.

ORMANCILIK;

Orman yönünden zengin bir ildir. Kıyı şeridinin ardında yükselen dağlar, ormanlarla kaplıdır. il topraklarının %33.1’ini oluşturan ormanlardaki ağaç serveti, Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Dağ eteklerinde genellikle yapraklı ağaçlar, yükselti arttıkça yerini ibrelilere bırakır.

Ormancılığın il gayri safi hasılası içindeki payı 1970’lerde %0.5 dolayında, ülke genelindeki payı ise %0.5’in biraz üzerindedir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Ordu otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!