Afyon Siirt Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Siirt Otobüs Bileti

Afyon Siirt otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Siirt’e giden otobüs firmaları için tıkla!

Eski yerleşim merkezlerinden olan Siirt XI. yy. sonlarından başlayarak yoğunlaşan Türkmen akınlarıyla Türkleşme süresine girmiştir. Değişik zamanlarda gelen çeşitli etnik gruplarda yöre kültürü üzerinde etkili olmuştur.

Tarım, özellikle de hayvancılığın başlıca geçim kaynağı olduğu Siirt’te aşiret yapısı egemendir, buna bağlı olarak göçerlik ve yarı göçerlik yaygındır. Göçerlerin ve kırsal kesime yerleşmiş kimi grupların, kapalı toplumsal yapıyı sürdürdükleri gelenek-görenek ve dil özelliklerine bağlı kaldıkları gözlenmektedir. Beslenme biçimleri, giyim-kuşam özellikleri, evlenme gelenekleri yöreye özgü yapısını korumaktadır.

Geçmişte bakırcılık ve dokumacılık yaygındı. El sanatları “Siirt Battaniyesi’’ adı ile ülke çapında tanınan battaniyeler tiftikten dokunur ve demir taraklarla tüyleri kabartılırdı.

Yörede, halk edebiyatının özgün örnekleri oluşmamıştır. Yetişmiş halk ozanlarına rast- lanmamaktadır.

Söylencelerde İslam öğeleri egemendir. Yöre söylencelerinin en bilinenleri, kentin adına ilişkin söylenceler. Cudi Dağları na ilişkin söylence, Şeyh Rabırullah ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya ilişkin söylencedir.

Özgün atasözü, deyim, alkış, kargış, ninni ve bilmece örneklerine rastlanmamaktadır. Yörede ilki 1552’de, ikimeri, 196 i’de olmak üzere iki derleme yapılmıştır. Halay bölgesinde bulunan Siirt’te davui-zurna yaygındır.

Yöre halaylar yönünden zengindir. Özel günlerde, düğünlerde ve çeşitli eğlencelerde günümüzde de yaygın bir biçimde oynanan halaylar, sevgi saygı, yiğitlik gibi duygulardan, yaşam ve doğa koşullarından esinlenmektedir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Siirt otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!