Afyon Tokat Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Tokat Otobüs Bileti

Afyon Tokat otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Tokat’a giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ : Hititliler zamanından beri mevcudiyeti tesbit olunan ve eski adı“Comana Pontica’ olan bugünkü Tokat vilâyetimizin hayli parlak bir tarihi vardır. Ancak, eski şehir şimdiki kasabanın (9) kilometre kadar doğusunda bulunan Kömelek köyünde kurulmuştu.

“Comana Pontica” o devir için pek muhteşem bir panayır kurulan çok meşhur bir ticaret merkezi idi.

Milâttan evvel birinci yüzyılda, Roma generallerinden Lucullus ve sonra Ponpeus tarafından girişilen ve Pontus kırallığının çökmesiyle neticelenen savaşları müteakip Tokat da diğer şehir ve kaleler gibi mukadder akıbetten

ZİRAAT : Tokatta çeşitli ziraat yapılmaktadır. Tütün, pancar, sınaî bitkiler ( kendir, afyon, pamuk), hububat ziraati ileri bir safhadadır. Bunun yanında bağcılık ve meyvacılık da yeni inkişaflar kaydetmektedir.

Tütün, mahsûller arasında baş mevkii işgâl etmektedir. Erbaa, Taşova, Merkez ve Niksar tütün mıntakalarıdır. Bu yerlerde ekilen saha (7.000) hektar. elde edilen mahsûlde (4.000) tondur.

Pancar, Tokat’ın servet ve gelir kaynaklarından biridir. Tokat, Turhal, Zile. Artova pancar mıntakalarıdır. Yıllık istihsal 250 bin ton civarında Tokat’ta çeşitli hububat ekimi yapılan saha 200 bin hektar, istihsal ise 300 bin tondur.

Bağ yapılan sahalar hergün biraz daha gelişmektedir. Hâlen ekili 10.500 hektar sahadan 100.000 ton mahsûl elde edilmektedir.

Tokat’ın Narince cinsi üzümü nefasetiyle şöhret yapmıştır.

Meyvacılığı fennî şekle sokmak için bazı köylerde ziraat teşkilâtınca örnek bağlar tesisine başlanmıştır. Tarım Bakanlığına ait 1000 dekarlık fidanlık bu muhitte bir ihtiyaca cevap vermektedir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Tokat otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!