Afyon Uşak Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Uşak Otobüs Bileti

Afyon Uşak otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Uşak’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Uşak ilinin tarihi İ.Ö 4000’lerde kalkolitik dönem yerleşmesi ile başlar. Daha sonra İ.Ö. XVI. yüzyılda Hitit Impara- torluğu’nun egemenliği altına girer. Bölge Hitit devletinin çökmesi sonucu Frigyalılar ve Lidyalıların egemenliğine geçmiştir.

Bir süre Lidya Krallığı’na bağlı kalan Uşak İ.Ö. 546’da Lidya devletini tarihten silen Pers ordularınca Pers İmparatorluğu’na katıldı. Anadolu’da ikiyüzyıldan fazla süren Pers egemenliğine İ.Ö 334’de Büyük İskender son verince Uşak ve yöresi de MakedonyalIların eline geçti.

Büyük İskender’in ölümünden sonra, onun, Anadolu’daki krallarından Lizimakhos Uşak’ı işgal etti.

İ.Ö. III. yüzyılda bölgede Bergama Krallığı egemenlik kurdu. İ.Ö.228’de Toroslar’ın batısına dek uzanan bölgeyi ele geçiren Bergamalılar zaman zaman çevrelerindeki güçlerle de işbirliği yaparak varlıklarını sürdürmeyi başardılar.

Daha sonra Romalıların eline geçen bölge bu imparatorluğun parçalanmasından sonra (305) Bizans sınırları içinde yer aldı.

1071’de Malazgirt Savaşı’nı kazanan Selçuklular Uşak’ı da egemenlikleri altına aldılar. 1075’te kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, Bizans’la yaptığı sürekli savaşlar sonucu batıya doğru yayılarak 1076’da Uşak ve yöresinde etkinlik sağladı.

Haçlı seferleri sonucu güç duruma düşen Anadolu Selçukluları 1098’de Uşak’ı elden çıkarmak zorunda kaldı. Haçlıların çekilmesinden sonra 1182’d3 Uşak’ı yeniden ele geçirdiler. Anadolu Selçuklu Devleti 1243’te Moğol- lar’a yenilince Uşak da Moğollar’ın egemenliği altına girdi.

Uşak ve yöresi daha sonra 1280’lerde Germiyanoğulları’nın egemenliğine girdi. II. Murad 1429’da Germiyanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırınca Uşak da kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. Cumhuriyet döneminde Uşak, Kütahya’ya bağlı bir kaza iken 1953 yılında il merkezi haline getirilmiştir

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Uşak otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!