Afyon Yozgat Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Afyon Yozgat Otobüs Bileti

Afyon Yozgat otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Afyon’dan Yozgat’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Alissar, Çengeltepe ve Mercimektepe höyüklerinde ele geçen buluntular Yozgat tarihinin ilk Tunç Çağ’a değin uzandığını göstermektedir. I.O. II. binden sonra Hititler’in ilk yerleşme yeri oldu. Hattuşaş’a (Boğazköy) olan yakınlığından dolayı Hititler’in yıkılıncaya kadar yitirmediği ender bölgelerden biridir.

Hitit Devleti’nin yıkılmasından sonra bölgeye Frig oymakları egemen oldular. Uzun zamandır merkezi bir otorite kuramayan Frigler ancak I.Ö VIII. yüzyılda bir krallık oluşturmayı başardılar. Bu da uzun ömürlü olmadı İ.Ö. 676’da Kafkaslar’dan gelip Anadolu’yu işgale başlayan Kimmerler’ce ortadan kaldırıldılar.

Bölgeyi egemenlikleri altına alan Kimmerler Lidyalılar’a yenilince Yozgaz Lidyalılar’ın egemenliği altına girdi. İ.Ö 546’da Lidya Devleti’ni yıkan Pers orduları tüm Anadolu ile birliket Yozgat’ı da ele geçirdiler.

Persler’i I.O. 334 ve 332’de ilk kez yenilgiye uğratan Büyük İskender Yozgat’ı da Makedonya imparatorluğuna bağladı.

Büyük İskender’in ölümünden sonra, İskender’in komutanları arasında süren taht kavgalarından doğan otorite boşluğundan yararlanan Galat oymakları yöreye yerleştiler. Daha sonra Bergamalılar’ın eline geçen bölge İ.Ö 85’te Bergama Krallığı’nı yıkan Romalılar’ın denetimine geçti. Daha sonra 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Yozgat Bizanslılar’ın denetimine girdi.

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da egemenlik kuran Selçuklular, aynı yıllarda kendilerine bağlı bir beylik olarak Danişmendli Devleti’ni kurdular. Yozgat’ı da içine alan bir bölgede etkinlik sağlayan Danişmendliler 1086’da bağımsızlıklarını ilan ettiler.

1107’de Büyük selçuklular’a yenilen Anadolu Selçukluları’nın etkinliğini kaybetmesiyle Anadolu’nun en güçlü devleti durumuna gelen Danişmendliler Yozgat’taki egemenliklerini pekiştirdiler.

1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı’nı Moğolların kazanmasıyla bölgede Moğol etkisi başladı.

1402 yılındaki Ankara Savaşı’ndan sonra Timur’un işgal ettiği Yozgat kısa süre sonra Çelebi Mehmet’in egemenliğine girdi.

Osmanlı yönetiminde Yozgat yöresi Bozok Sancağı adıyla Sivas eyaletine bağlıydı. Tanzimattan sonra Bozok Sancağı Ankara Eyaleti’ne bağlandı. Cumhuriyetten sonra Bozok adı değiştirilerek Yozgat adıyla yeni bir il kuruldu.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Afyon Yozgat otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!