Ağrı Ankara Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Ankara Otobüs Bileti

Ağrı Ankara otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Ankara’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

TİCARET ve SANAYİ : Nüfusun süratle artması neticesinde, bugün Ankara, evvelkine nazaran çok daha geniş sahalardan gelen mahsullerinin en mühim kısmını kendi istihlâkinde kullanmaktadır. Yabancı memleketlerden gelen ithalât emtiasına olan ihtiyaç, tabiatiyle çok fazlalaşmıştır. Ankara muhitinin tiftikten başka kâfi miktarda iptidai maddesi bulunmamakla beraber, kolay işçi tedariki mümkün olan nüfus fazlalığı ve mahalli istihlâk hacminin büyüklüğü dolayısiyle, burada büyük sanayiin tesisi imkânlarını arttırmaktadır. Bu sebeple Ankara’da bir kısmı doğrudan doğruya büyük şehrin ihtiyacını karşılayan, bir kısmı da imâl ettiği maddeleri harice sevk edebilen fabrika ve imalâthaneler mevcuttur. Bunlar arasında, Elektrik – Hava Gazı, Un Fabrikaları, Şarab Fabrika ve İmalâthaneleri. Eira Fabrikası, Dokuma Fabrika ve Tezgâhları, Mobilyacılık, Dericilik evvel sayılabilir.

Sanayi Caddesinde kurulmuş bulunan ve modern makinelerle mücehhez torna, planya ve emsali tezgâhlar, büyük tamirhane ve imalâthaneler, Ankara’da kurulması pek yaklaşmış elan büyük sanayi şubelerinin nüvelerini teşkil etmektedir.

Hâlen mevcut büyük sanayi olarak. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu’- na ait fabrikalar ile son yıllarda kapasitesi 120.000 tona yükseltilmiş bulunan Çimento Fabrikası ile günde (.1200) ton pancar işleme kapasiteli Seker Fabrikası ve Minneapolis – Türk Traktör Fabrikası, Mitaş, Erkunt Döküm Sanayii gibi fabrikalar başta gelmektedir.

MADENLER : Ankara vilâyeti dahilinde mevcudiyeti tesfcit olunarak ruhsata bağlanmış yeraltı servetleri basta linyit olmak üzere; manganez, kurşun, pandermit, amyat, demir bulunmaktadır. Fakat bunlar, büyük bir işletmeyi besleyecek rezerv ve evsafta değillerdir.

YOLLAR : Ankara’nın çok geniş bir yol şebekesi vardır. Türkiye’nin bütün vilâyetlerinin demir ve karayolları başketde toplanır ve dağılır. Hergün muhtelif tren seferleri ve hemen her saat otomobillerle dolmuşlar, sık sık otobüs seferleri Ankara – İstanbul – Ankara’nın çok güzel yollarında gidip gelmektedirler.

Yurt içi ve yurt dışı muntazam uçak seferleri başkentimizi Türkiyenin her yerine ve dünya memleketlerine bağlamaktadır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Ankara otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!