Ağrı Artvin Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Artvin Otobüs Bileti

Ağrı Artvin otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Artvin’e giden otobüs firmaları için tıkla!

Vâdiler : Çoruh’da bulunan vadilerin en uzun ve derini Çoruh yatağıdır. Bu yatak Çoruh’ta iki ayrı görünüştedir. Biri ırmağın güney – batıdan kuzey – doğuya aktığı yataktır ki kesimi Yusufeli kazasından başlar. Artvin yakınındaki Sirya nahiyesine kadar gelir. Uzunluğu 100 kilometre kadardır.

İkinci kısım : Sirya nahiyesinden kuzeye kıvrılır ve 50 metre kadar uzayıp Borçka kazasındaki Türk – Sovyet sınırı üzerinde biter. Çoruh ırmağı 368 kilometre olduğu halde 150 kilometresi Çoruh içerisinden geçer. Bu nehir dağlar arasında dar, derin ve çevresi uçurumlu bir yatak içinde akmaktadır.

HAYVANCILIK : Vilâyetin coğrafî durumu itibariyle, arızlaı ve dağlık oluşu, çayır ve mer’aların az bulunuşu, hayvancılığın lâyıkı veçhile gelişmesini önlemiştir. Ancak Şavşat ve Ardanuç kazaları kısmen de olsa ihtiva ettikleri mera ve yaylalar dolayısiyle diğer kazalardan farklı bir durum arzeder.

Vilâyetin hayvan mevcudu fazlalık sıralarına göre şöyledir :

Koyun : 160.500, Keçi : 141.000. Sığır 122.000, Manda : 6.000, At : 4.800, Merkep : 2.055, Katır : 1.120.

Görüldüğü gibi, miktar itibariyle hayli kabarık olmasına rağmen, besi ve verim bakımından zayıf olan bu hayvanların islâh, beslenme ve verim bakımından gelişmeleri için son yıllarda alman kararların ve girişilen faaliyetlerin neticeleri çok memnuniyet verici olmuştur. Eu cümleden olarak; hayvan yemi ekimi, iyi cinslerle tohumlama, hastalıklarla mücadele vilâyet Veteriner Müdürlüğünün üzerinde hassasiyetle durduğu faaliyetlerin başlıcalarındandır.

Kümes hayvanları miktarı ancak vilâyet ihtiyacını karşılamakta olan Artvin vilâyeti ormanlarında tüylerinden ve derilerinden faydalanılan pek bol av hayvanı vardır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Artvin otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!