Ağrı Balıkesir Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Balıkesir Otobüs Bileti

Ağrı Balıkesir otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Balıkesir’e giden otobüs firmaları için tıkla!

NÜFUS VE YERLEŞME

Balıkesir ilinin nüfusu, ülke ortalamasının oldukça gerisinde, düşük bir gelişme temposu göstermektedir. Ülke nüfusu 1927-1980 arasında 3 katını aşarken, ilin nüfusu ancak 2 katına çıkmıştır. Nüfus artışhızı da, 1940-45 dönemi dışında, Türkiye ortalamasının altındadır. Nüfus artış hızının Balıkesir’de sınırlı kalması, ilin göç verme niteliğinden, kentleşme olgusundan ve yönetsel değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Nüfus yoğunluğu açısından ise Balıkesir her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde olmuştur. Bu durum ilin coğrafi büyüklüğüne göre önemli bir nüfusvarlığı olduğunu göstermektedir.

Balıkesir il sınırları içindeki en eski yerleşim merkezi Merkez ilçe’dir. Misya adı verilen topraklar üzerinde kurulmuş, Bitinya Krallığı’nın yönetimine girmiştir. Persler’in, Selakidlerin ve Bergama Krallığı’nın bölgede yarattığı değişikliklerden etkilenmiştir. Daha sonra Roma egemenliğine giren bölge, VII. yy.’da Araplar’ca yağmalanmış, Xl.yy’da da Selçuklular almıştır.

1341 ’de Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına katılan Balıkesir’in bütününün Osmanlı sınırlarına katılması 1345’de gerçekleşmiştir. Balıkesir 1888’de Hüdavendigâr Vilayetine bağlı mutasarrıflık oldu. Milli Mücadele döneminde önemli bir yer alan Balıkesir, 30 Haziran 1920’de Yunan işgal kuvvetlerince işgal edildi, 6 Eylil 1922’de işgalden kurtuldu.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Balıkesir otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!