Ağrı Bilecik Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Bilecik Otobüs Bileti

Ağrı Bilecik otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Bilecik’e giden otobüs firmaları için tıkla!

HAYVANCILIK : Vilâyet toprakları geniş otlaklarla kaplı olduğundan, hayvan yetiştirilmesine müsaittir. Bilhassa son yıllarda süratle gelişen veterinerlik faaliyetinin neticesi olarak hayvanlar adedi on yıl içinde bir misli artmıştır. Vilâyetin sayımına tabî her cins hayvan mevcudu 650 bin kadardır. Bunun % 37’si Koyun, % 26’sı Kılkeçisi, % 24’ü Sığır ve geri kalan kısmı diğer hayvanlar teşkil etmektedir. Küçük baş hayvanlardan Tiftik keçisi de üretilmekte ise de miktarları pek fazla değildir. Koyunlarm büyük bir kısmı dağlıç olup, kuzey taraflarda bir miktar Kıvırcık da vardır. Sığır cinsleri yerli ırk olup, kuzey taraflarda boz ırka da yer verilmektedir. Yerli cins atların ıslâhına bilhassa son yıllarda önem verilmektedir.

Başta Tavuk olmak üzere kümes hayvanlarının miktarı mühim yekûna baliğ olmaktadır. Vilâyetin kümes hayvanlarının et ve yumurta verimi dolayısiyle geliri hayli önemlidir. Arıcılık ve îpekböcekçiliği de ayrı bir çalışma sahası teşkil etmektedir.

Sakarya ırmağı ve kollarından Ala ve Sazan balıkları avlanmakta ve diğer av hayvanlarının derilerinden faydalanılmaktadır.

MADENLER : Topralkaltı servetleri itibariyle pek fakir sayılmayan Bilecik’in Söğüt ve Gölpazarı kazalarında linyit. Bozüyük’de manganez, Söğüt’te kalay, borasit vardır. Bunlardan başka muhtelif sahalarda ateş toprağı, kaolin. somaki mermer ve taş ocakları mevcuttur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Bilecik otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!