Ağrı Bolu Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Bolu Otobüs Bileti

Ağrı Bolu otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Bolu’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

Sınırlı bir gelişme gösteren Bolu nüfusu 1927’de ülke nüfusunun % 1.6’sını barındırmakta iken bu oran 1980’de % 1.1 ’e düşmüştür. 1975’e değin il nüfus artış hızı çoğunlukla ülke ortalamasının altında olmuştur.

Tarihi çok eskilere dayanan Bolu’ya önce Hititler, sonra da Frigyalılar egemen olmuştur. Bunu daha sonra sırasıyla Lidyalılar ve Perslerin egemenliği izlemiştir. Büyük İskender, Pers egemenliğine son verip Bolu’yu Makedonya Imparatorluğu’nun sınırları içine kattı. Büyük İskender’in ölümünden sonra bölge Bitinyaların ve daha sonra da Romalıların eline geçti. Roma İmparatorluğunun dağılmasından sonra bölgeye Bizanslılar, 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Türkler hakim oldular. Türk egemenliği I.Haçlı Seferine kadar sürdü. Tekrar Bizanslıların eline geçen Bolu, Orhan Gazi döneminde Bizanslıların elinden alınarak yeniden bir Türk ili haline getirildi. Bolu Tanzimattan sonra Kastamonu iline bağlandı. Cumhuriyetin ilanından sonra da il haline getirildi.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Bolu otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!