Ağrı Burdur Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Burdur Otobüs Bileti

Ağrı Burdur otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Burdur’a giden otobüs firmaları için tıkla!

KRONOLOJİ:

İO 8500-5400 Neolotik Dönem

İÖ 5500-3100 Kalkolitik Dönem

İÖ 3100-3000 ilk T unç Çağı

İÖ 2000 Arzava Krallığı

İÖ 1900-1400 Eski Hitit Devleti

1Ö 1400-1190 Yeni Hitit DevletiDönemi

İÖ 1200-700 Ege göç kollarının istilaları

İÖ 546 Pers egemenliğinin kurulması

İÖ 334 Hellenistik dönemin başlaması

İÖ 190 Bergama Kralığı Dönemi

İÖ 183 Roma egemenliğinin başlaması

İS 395 Doğu Roma-Bizans Dönemi’nin başlaması

1071-110Ö Türkler’in Burdur’a yerleşmeleri

1177 Hun Selçuklu Hükümdarı II. Kılıçarslan tarafından alınması

1768-1837 Burdur’un mutasarrıflıkla yöneltilmesi

 

1839 Kütahya’dan ayrılarak Konya Vilayeti İsparta Kay- makamiıQi’na mukassıllık olarak bağlanması

1892 Burdur’un sancak

yapı’ması

19-21.4.1917 Saınt-Jean de Manrienne Antlaşması

28.7.1919 İtalyan birliğinin

Burdur’u işgali

1.7.1921 İtalyanların işgalinin kaldırması

İlde okur-yazarlık oranı daima Türkiye ortalamasının üzerinde olmuştur. DPT’nin 1975 yılında yaptığı bir istatistiğe göre Burdur, eğitim alanında gelişmişlik, nüfus başına düşen öğretmen sayısı ve ortaokullardaki durum bakımından yurtta 14, sırayı almıştır. 1981 ’de açılan okuma-yazma kurslarından sonra ildeki okur-yazar oranı % 70’lerl aşmıştır.

Sosyalizasyon kapsamına girmeyen Burdur’da koruyucu sağlık hizmetlerini İl Sağlık Müdürlüğü düzenlemektedir. Ölüme neden olan hastalıkların başında kalp hastalıkları gelmektedir. Kalp hastalıklarının neden olduğu ölüm oranları, Türkiye ortalamasının iki mislidir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Burdur otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!