Ağrı Çankırı Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Çankırı Otobüs Bileti

Ağrı Çankırı otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Çankırı’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

YERALTI SERVETLERİ : Vilâyette bol tuz tabakaları mevcut olduğu gibi, merkez kazasının Hisarlık köyünde krom, bakır, linyit, kükürt ve pirit damarları vardır. Kurşunlu’da linyit, Şabanözünde asfalt, kükürt ve amyant ile İlgaz’da yine pirit ve boya olarak kullanılan kırmızı, mavi renkli topraklar bulunmaktadır.

Bunlardan başka; vilâyetin muhtelif yerlerinde sık sık rastlanan taş ocakları, alçı taşı, tuğla, kireç ocakları, parke taşı, kiremit ve ateş toprağı ocakları çalıştırılmaktadır.

SANAYİ ve TİCARET : Daha ziyade bir ziraat ve hayvancılık memleketi olan Çankırı’da büyük sanayi tesisleri yoktur. Endüstri, küçük atölyeler ve el tezgâhlarından ibarettir. Merkez ve kazalarda müteaddit debbağhaneler ile un değirmenleri ve bir çok dokuma evleri vardır. Buralarda alacaçarşaf, bez, peştemal, çorap, mendil, yelken bezleri ve mümasili dokunmaktadır.

Bu dokumaların bir kısmı ile linyit, alçı kireç taşı, tuğla, kiremit, toprak boya ve ateş toprağı civar vilâyetlere sevkedilmektedir.

Ticaret daha ziyade toprak ve hayvan mahsulleriyle canlı hayvan satışlarında toplanmaktadır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Çankırı otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!