Ağrı Denizli Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Denizli Otobüs Bileti

Ağrı Denizli otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Denizli’ye giden otobüs firmaları için tıkla!

HAYVANCILIK : Denizli vilâyetinin veteriner isler: esas itibariyle üç mevzuda toplanmaktadır: 1 — Bulaşık hayvan hastalığı. 2 — Hayvanlanır. Islâhı, 3 — Mezbaha muayeneleri, Veteriner teşkilâtında bulunan 12 veteriner ve sağlık memuru vilâyet hayvancılığının sağlık ve gelişmesinde suyuk hizmetler ifa etmektedir. Bilhassa hastalıkla mücadele ve islâr işleri sor. derece muntazam bir seyir takip etmektedir.

Vilâyetin hayvan mevcudu şöyledir: Koyun 350.500. Keçi: 48v.3öö. inek: 60.200, öküz: 75.450, Manda: 5.900, At – kısrak 22 151′. Eşek: 50.325. Katır: 2.450 civarındadır.

Meraların azalmasına rağmen koyun ve keçi miktar: her yıl artmaktadır. Vilâyet, gezici hayvancılık için elverişli olduğundan diğer yerlerden otlatmaya sürüler getirilmektedir. Bu ise. hayvan hastalıkları için mühim korunma tedbirleri alınmasını gerekmektedir.

Hayvan islâhı için açılan aygır depesu verimli olmaktadır.

Ayrıca bir tohumlama lâboratuvarı. bir de Denizli Tavukları islâh İstasyonu mevcuttur. Vilâyetin tavuk – horoz mevcudu (1.250.000), hindi mev-

cudu ise ı 45.000) civarındadır. Bu mevcut Denizli’nin et ve yumurta ihtiyacını karşıladıktan maada diğer vilâyetlere de cevap vermektedir.

Denizli’de Arıcılık da sür’atle tekâmül yolundadır. Çoğu modern kovan olmak üzere (15.000)’e varan kovanlardan yılda (75.000) kilo kadar bal istihsal edilmektedir.

İpekböcekçiliği ile uğraşan (770 ailenin bu yıl istihsal ettiği yaş koza (39.500) kilonun üstündedir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Denizli otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!