Ağrı Edirne Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Edirne Otobüs Bileti

Ağrı Edirne otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Edirne’ye giden otobüs firmaları için tıkla!

JEOLOJİK YAPI

Edirne il topraklarının büyük bir bölümü 3. zamanda oluşmuştur. 1 ve 4. zamanda oluşmuş yörelerde vardır: Istranca dağları, 1. zamanda oluşmuştur. Meriç deltası ise, 4. zamanın holosen serisine bağlı alüvyal topraklarla kaplıdır.

İl sınırları içinde tektonik oluşumlar fazla yer kaplamadığından, Edirne ikinci ve üçüncü derece aepıem bölgesine girmektedir.

YERALTI ZENGİNLİKLERİ

Edirne ili yeraltı zenginlikleri bakımından pek önemli değildir, ilin maden varlığını, Enez ilçesi dolayındaki asbest ve ilin çeşitli bölgelerindeki linyit yatakları oluşturmaktadır.

TARIM

Edirne’de son 15 yılda sanayi ve ticarette görülen canlanmaya karşın, tarım ekonominin temel faaliyetidir.

Balkan göçmenlerinin beraberinde getirdiği ayçiçeği, Trakya’da hızla yayılmıştır. Türkiye ayçiçeği ekim alanlarının ve üretiminin yarısından fazlasını Trakya Bölgesi sağlamaktadır. Buğday, şekerpancarı ve pirinç, ilçede yetişen diğer önemli ürünlerdir.

1950’lerde çayır ve meraların sürülerek ekim alanlarına dönüştürülmesi üzerine, hayvancılık eski önemini yitirmiştir. Ancak, koyun sütünden yapılan beyazpeyniri, Türkiye çapında ünlüdür.

SANAYİ

Edirne’nin 1969’da kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmasıyla, tarıma dayalı ve durağan ekonomik yapısı hızla değişmeye başlamıştır. Teşvik tedbirleri, ilin İstanbul’a yakınlığı ve E-5 karayolu üzerinde olması, büyük sermayenin Edirne’ye yatırım yapmasını sağlamıştır. Yatırımlar özellikle tekstil alanında yo ğunlaşmıştır. Ayrıca, ilin tarımsal yapısına dayanan gıda sanayii de gelişmiştir, ilde süt. ayçiçeği, makarna, şarap alt sektörlerinde üretim yapan sanayi işletmeleri vardır.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Edirne otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!