Ağrı Kars Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Kars Otobüs Bileti

Ağrı Kars otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Kars’a giden otobüs firmaları için tıkla!

Kars yöresi toplumsal yaşamında değişik gruplann geleneksel Külturlen belirgindir. Başlıca geçim kaynaklannı oluşturan tanm ve hayvancılık yaşama biçimini belirlemektedir.

Kars, eski ve yeni kent olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır: Eski Kars, Kars Kalesi ve eteklerine kurulmuştur. 1878’deki Rus işgalinden sonra güneye doğru, ovada yeni bir garnizon kent gelişmiştir. Burası geniş caddeleri, düzgün kesme taştan, villa tipi yapıları ile çağdaş bir kent görünümündedir. Kentin çeşitli Türk oymaklarından renkler taşıyan zengin bir ortak ürünler dağarcığı vardır.

HALK

EDEBİYATI

XV.y.y.’dan başlayarak Kars’dan pek çok halk ozanı yetişmiştir, ilde aşıklık geleneği tüm özellikleriyle günümüzde de sürmektedir: Ramazan’da ve uzun kış gecelerinde ya da eğlence ve düğünlerde aşıklar, deyişler çalıp söyler, halk öyküleri anlatır, atışmalar düzenlerler. Bilinen birçok halk öyküsünü yöre halk ozanları derlemiştir. Günümüzde elliyi aşan aşık, köy düğün ve derneklerinde ve kahvelerde çalıp söylemektedirler. Şiirleri günümüze kadar ulaşabilmiş Karslı halk ozanlarından başlıcaları şunlardır: Toruni (Deruni), Dede Kasım, Aşık Tüccari, Aşık Şenlik, Kağızmanlı Afzı. Asık Zülâli, Aşık Avâsi ve Aşık Müdani.

SÖYLENCELER

Masalcı öğelerin ağır bastığı Kars söylencelerinde Dede Korkut Hikayeleri’nin ve Gök kültürünün belirgin izleme ‘astlanır. Yöre söylencelerinden birkaç ömeK Kar-Su (Kars) Kalesi’nin Adına ilişkin Söylence. Gök-Bulut- Ejderha Söylencesi. Anı nin Yıkılışına İlişkin Söylence, Urum Papa nm Yedi Olmaz İşine İlişkin Söylence. Üc Uğur Kardeşler Söylencesi.

ATASÖZLERİ

Değişik ağız özelliklerine sahip olan yörede atasözlerinde doğayla ilgili deneyimlere, benzetmelere sıkça yer verilir. Kars’tan derlenmiş atasözlerine birkaç örnek: “Bulut Gölü’ye, dön gel geriye”, “Bulut Muş’a, başla işe”, “Zanaatine hor bakan aç Kalır”, “Derdine vaktinde ağla.”

HALK MÜZİĞİ OYUNLAR

Yöreye yerleşen etnik gruplara bağlı olarak yöre halk müziği ve oyunları yönünden zengindir. En önemli özelliği, aşıklık geleneğinin sürdüğü tek II oluşudur.

Kars’ta 1950 ve 1971 ‘de iki kez resmi derleme yapılmıştır. 170’e yakın makam olduğu sanılmaktadır. Halk oyunları yallı denilen bar türündedir, yerli halk yanında Azeriler ve Türmenler de bar oynar. Bazıları öbür illerde de birtakım değişikliklerle oynanan çok çeşitli barlardan en bilinen ikisi Pişik ve Deve Oyunu.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Kars otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!