Ağrı Konya Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Konya Otobüs Bileti

Ağrı Konya otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Konya’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

Hatuniye Medresesi veya Nefise Sultan — Sultan I. Murat’ın kızı ve Karamanoğlu Alâeddin Beyin karısı Nefise Sultan tarafından 1382 de yaptırılmıştır. Çek güzel bir şekilde işlenmiş kapısının alt tarafı beyaz mermerden. üst tarafıysa sarımtrak kalker taşından yapılmış, iki yanında mukarnaslı yan nişler açılmıştır, Çatıya kadar uzanan ve yazı motifiyle süslü sivri kemer kapıyı çevrelemektedir. Kara manoğulları taş işçiliğinin en zengin örnekleri bu arada görülebilir. Medresenin içinde Nefise Hatunun türbesi vardır. Türbenin ve kışlık dershanenin kapısı da çok zengin bir şekilde işlenmiştir. Karamanoğlu II. İbrahim Bey Külliyesi — Karamanoğlu II. İbrahim Bey tarafından Mescit,

Akşehir — Kenya’nın 134 Km. kuzey – batısmdadır. Meşhur halk filozofu Nasreddin Hoca’nm türbesi vardır.

FOLKLOR – MÜZİK : Konya halk musikisi, Orta Anadolu halk musikisinin en zengin bölgesini teşkil eder. Konya’nın «kasık» denen kastanyetlerle oynanan «kaşık oyunu» pek ünlüdür. Türkülerde klâsik musikinin tesiri şiddetlidir. Konya büyük tarihî kültür merkezi ve Mevlevi tarikatinin kâbesi olduğu için, bu tesir tabiîdir, XVI. veya XVII. yüzyıla ait olan Karcığar’dan «Yine yol vermedi Acem dağları» diye başlıyan Karaman Türküsü, Türk musikisinin şaheserlerindendir. Geçen yüzyılın sonlarına ait Mahur makamından Aksak usulünde şu Konya Türküsü de pek değerlidir : Hapishane çesmesi yandan akıyor, yandan. Konya’nın Segâh makamında ve Sofyan usulündedir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Konya otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!