Ağrı Kütahya Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Kütahya Otobüs Bileti

Ağrı Kütahya otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Kütahya’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

MÂDENLER : Toprakaltı servetleri bakımından zengin olan Kütahya vilâyeti dahilinde manganez, kurşun, bakır, şap, antimuan, linyit ve krom madenleri mevcut olup bunlardan yalnız krom ve linyit işletilmektedir.

SANAYİ : Büyü sanayi teşekküllerinin gelişme safhasında bulunduğu Kütahya vilâyetinde hâlen mevcut fabrika ve işletmelerin iştigal sahaları ve faaliyet durumları aşağıda sıralanmıştır :

Kütahya Şeker Fabrikası A. Ş. 4 11 1954 tarihinde işletmeye açılan bu fabrika yılda 80 bin ton pancar işleyerek 12 bin ton kristal şeker imâl edebilecek kapasitededir. Kampanyalarına muntazam devam eden bu fabrikada (500) işçi çalışmaktadır.

Vilâyet merkezinde (1) Un Fabrikası mevcut olup 30 bin ton fiilî imâl kapasitelidir, Bu fabrika emsallerinden daha ileri tesislerle mücehhezdir.

Merkezde kerestecilik hayli ilerlemiştir. 8.000 metreye yakın yıllık kereste imalâtında 50’den ziyade işçi çalıştırılmaktadır. İstihsallerin değer toplamı 3 milyon lira civarındadır.

Yağ imalâthaneleri tesislerini yenilemekte olup fabrikasyona girmeye başlamışlardır. Yılda 2.500.000 lira değerinde yağ, küsbe ve tahin imâl etmektedirler.

Vilâyet dahilinde biri Devlete ait ve 3’ü hususi sermayece çalıştırılmakta olan (4) linyit işletmesi vardır. Devlete ait olan “Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi” dir. Diğerleri Kuzucan Maden İşletmeleri Limited Şirketi, Karaelmas Madencilik Limited Şirketi, Genel İstihlâk Madenleri Limited Şirketi tarafından işletilmektedir.

Ayrıca, hususi sektör tarafından işletilen krom madeninden yılda 4.000 ton kadar istihsal yapılmaktadır. Bu krom ve yukarıda zikredilen linyit işletmelerinde 5.250 işçi çakmaktadır.

Azot Sanayii : Ziraate büyük faydalar sağlamakta olan suni gübre ile yurt müdafaası için lüzumlu patlayıcı maddeyi imâl maksadiyle kurulan ve Türkiye ağır sanayiinin temeli olarak kabul edilen Azot Fabrikası memleketimizin bu konudaki ilk ve en büyük tesisidir.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Kütahya otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!