Ağrı Malatya Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Malatya Otobüs Bileti

Ağrı Malatya otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Malatya’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

VADİLER VE OVALAR

Malatya il alanında kalkerli yapı egemen olduğundan vadilerin önemi büyüktür. Türkiye’nin en önemli vadilerinden biri olan Fırat Vadisi Malatya il topraklarında bulunmaktadır. Çok derin ve sarp olan Fırat Vadisi Malatya Torosları’nın doğu ucuna dek sürer. İlin önemli vadilerinden biri de Sivas topraklarından iki kol halinde başlayan Tohma Vadisi’dir.

ilin en önemli ovaları Tohma Vadisi ile Sultan Suyu vadisinde sıralanan Malatya ve Doğanşehir ovalarıdır.

KÜLTÜR-SANAT-FOLKLOR

Sosyal-kültürel yapısıyla geçiş sürecini yaşamakta olan Malatya’da bir yandan töresel özellikler öne çıkmakta, öte yandan yaygın kentleşme olgusu gelenekleri değişime uğratmaktadır, eskiden ev ekonomisine dayanan beslenme ve giyim-kuşam özellikleri, günümüzde artık pazara göre biçimlenmektedir.

Evlenme töreleri, doğum ve ölüm gelenekleri temel özelliklerini korumaya devam etmesine rağmen, mezhep ayrılıklarından güçlülük kazanan dinsel yapının toplumsal işlevi gittikçe zayıflamaktadır.

Sanayileşmenin etkisi ile giderek gerilemesine rağmen geleneksel el sanatları kırsal yörelerde varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Taşçılık, ağaç oymacılığı, kuyumculuk sanatı bu daldaki uğraşların önde gelenleri arasında yer almaktadır.

Malatya’da pek çok halk ozanı yetişmiştir. Kayda değer ürünler vermiş halk ozanlarından başlıcaları şunlardır: Derviş Mehmet, Aşıki Ahmet, Kusuri, Şah Sultan, Biçare, Pervene, Balı Altın, Aşık Ali Karahöyüklü, Aşık Ali Gürbüz, Haydar Erdoğan.

Halk ozanlarından divan edebiyatı etkileri görülür. Hem aruz, hem de heceyle yazmışlardır.

Malatya’nın tarihsel geçmişinden izler taşıyan pek çok söylence vardır. Bu söylencelerden en yaygın olanı Battal Gazi söylencesidir.

Malatya’daki geleneksel oyunlarda Bitlis, Van gibi illerin etkileri gözlenmektedir. Malatya geleneksel halk oyunları yönünden halay bölgesindedir. Kimi yörelerde semahlara da rastlanır.

ATASÖZLERİ

Arap atı çullu da belli olur çulsuz da.

Akarsu çukurunu kendi kazar.

İl yatağında ekmek olmaz.

En akıllı kadın Havva’dır, o da Adem’i cennetten kovdurdu.

Mezar taşı ile iftihar olunmaz.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Malatya otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!