Ağrı Manisa Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Manisa Otobüs Bileti

Ağrı Manisa otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Manisa’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

Manisa ilinin yazılı tarih öncesi dönemlerine. ait bilgiler yetersizdir.

Yazılı tarih dönemleri Hititler’e kadar uzanan il, Büyük Hitit İmparatorluğu sınırları içinde yer alıyordu. Manisa İÖ VII. yy.’da Kimmer ve İskit akınlarına uğramış, İÖ 65”de Kimmer- lerin Anadoluyu terketmesinden sonra da Lidya egemenliği altına girmiştir.

İÖ 546’da Pers Kralı II. Kiros’un Lidya devletini ortadan kaldırması üzerine Persler bölgeye egemen olmuşlardır. İÖ 334’te Persleri yenilgiye uğratan İskender bölgeye hakim olmuş, İskender’in ölümüyle (IO 323) komutanları arasında birkaç kez el değiştiren yöre, daha sonra Bergama Krallığı’nın eline geçmiştir.

İÖ 133’te son Bergama kralının vasiyeti ile bu topraklar kesin olarak Roma imparatorluğu’na satılmıştır. Bizans döneminde bir piskoposluk merkezi olan Manisa’yı 1313’te Saruhan Beyliği ele geçirerek, beyliğin merkezi yapmıştır.

Manisa 1390’da, Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmış ancak, 1402’de Beyazıt. Timur güçlerine yenilince, yöreden çekilmek zorunda kalmıştır. Timur da Manisa yöresini yeniden Saruhanoğullarına bırakmıştır. Kentin kesin olarak Osmanlı topraklarına katılması Celebi Mehmed zamanına rastlar (1410).

Osmanlı egemenliğinde uzunca bir süre, Anadolu eyaletine bağlı Saruhan sancağı olan kent XIX. yy. ortalarına doğru, Aydın eyaletine bağlanmıştır.

26 Mayıs 1919’da Yunan işgaline uğrayan Manisa, 8 Eylül 1922’de tamamen yıkılmış olarak geri alınmıştır. Aynı yıl bağımsız sancak 1923’te de vilayet olmuş, 1927’de ise Saruhan adı Manisa olarak değiştirilmiştir.

TARİHSEL YAPITLAR

Manisa Kalesi Hatuniye Külliyesi Sultan Külliyesi Muradiye Külliyesi Ulu Cami ve Medresesi Çeşnigir Camisi ivaz Paşa Camisi Saruhan Bey Türbesi Revab Sultan Türbesi Yedi Kızlar Türbesi Atatürk Anıtı Şeyh Sinan Camisi Kurşunlu Han Mitralyöztepe Tümülüsü Bekçitepe Tümülüsü Mangaltepe

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Manisa otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!