Ağrı Muğla Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Muğla Otobüs Bileti

Ağrı Muğla otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Muğla’ya giden otobüs firmaları için tıkla!

Değişik öğeleri içinde barındıran Muğla’daki toplumsal yapı, 1960’larda başlayarak, gelişen turizmle sürekli bir değişime girmiştir. Kıyı kesimlerde modern ilişkiler egemen olmasına rağmen, iç kesimlerde geleneksel ilişkiler varlığını sürdürmektedir. Sosyal yapının değişimine koşut olarak töresel yapıda çağdaş etkilerle yeniden biçimlenmektedir. İlde geleneksel ailenin yerini çekirdek aile almıştır. Yörede, eş seçiminde, evlilik öncesi ilişkilerde büyük bir serbestlik görülmektedir. Dokumacılık, bakırcılık, saraçlık gibi el sanatları ilin tüm yörelerinde yaygındır.

SÖYLENCELER

Muğla söylenceler yönünden çok zengindir. Batı kültürüne kaynaklık eden Anadolu kökenli birçok söylence, yerel öğelerle birleşerek, zengin bir söylenceler dağarcığı oluşturmuştur. Söylencelerde mitolojik öğeler yanında, Müslümanlığın etkisine de rastlanır. Bunlar Salmakis söylencesi, Yunus Balığı Sırtındaki Çocuk söylencesi, Nereus Kızları söylencesi, Bylis söylencesi, Stratoikeia söylencesi, Kapherve söylencesi, Yılanlı Halı söylencesi, Olüdenîz’e ilişkin söylence ve Sanana söylencesidir.

HALK MÜZİĞİ-OYUNLAR

Zeybek bölgesinde yer alan ilde, daha çok zeybek havaları yaygındır. Oynanan oyunlar,hem kadın hem de erkekler tarafından oynanmaktadır.

Bölgenin başlıca türkü ve oyunları: Bıçakoyunu, Bilalim Zeybeği, Çıktımtepe, Çökertme, Ferayi, Demirciler, Bodrum Zeybeği, Şahboylum, Kurtoyunu, Beşkaza Zeybeği, Abdal Havası,

ATASÖZLERİ

Her akıl bir olsa, sürüye çoban bulunmaz Eden kurtulmuş, diyen kurtulmamış Elin demişi, pazarın yemişi tükenmez.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Muğla otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!