Ağrı Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Otobüs Bileti

Ağrı otobüs bileti alırken firmaları karşılaştır, en ucuz Ağrı otobüs bileti alımını yap. Ağrı’ya giden otobüs firmaları en ucuz fiyatlarla!

Ağrı havalisinde ilk çağlara ait kalelere ve kayalara oyulmuş ev lere, mahzenlere ve su yollarına tesadüf edilmesi, eski medeniyete sahne olduğunu göstermektedir.
Buralara M.Ö. II. yüzyıl ortalarına kadar Hurrilerin hâkim olduğu zannedilmektedir. Hitit (Eti) İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Van dolaylarında kurulan Urartu krallığı da Ağrı havalisini ele geçirmiştir. Medya kralı Keyaksar, Urartu devletini ortadan kaldırınca Ağrı bölgesi İranlıların eline geçti. Makedonya kralı Büyük İskender, M.Ö. 331 yılında doğu seferine çıktığı zaman Ağrı taraflarını da idaresi altına aldı. İskender’in ölümüyle İmparatorluğu parçalanmış ve Ağrı havalisi Selefküs’ün hissesine düşmüştür.
Bu mıntıka, İran’daki Part krallığı ile Roma İmparatorluğu arasında bir kaç defa el değiştirdikten sonra. M.S. 625 tarihinde Hazar Türkleri tarafından zaptedildi. Kısa bir müddet geçtikten sonra da Emeviler tarafından fethedildi, bilahare Abbasilere intikal etti.

Selçuklular, Anadolu’ya akınlar yapmağa başladıkları zaman, Ağrı dolayları, Bizans İmparatorluğuna tâbi bulunuyordu. 1054’te Türk hakimiyetine geçti. Kösedağ mağlubiyeti üzerine Moğollara tabi olan Ağrı, daha sonra İran Moğolları devletine intikal etmişse de 1335’de inkıraza uğraması üzerine Celayirliler buralara hakim olmuştur. Celayirli Sultan Bayezit Doğu Bayezid’i imar ederek buraya kendi adını vermiştir.

Asırlarca onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış ve yüzlerce savaşa sahne olmuş Ağrı’ya gitmek için 1 adet Ağrı otobüs bileti almanız yeterlidir.

Ağrı, Timür tarafından 1393’te zaptedildi. Bu bölge daha sonraları, Karakoyunlular idaresine girdi. Timürlülerden Şahruh, burasını 1421’de fethetmişse de tekrar Karakoyunlular almış fakat Karakoyunlu hükümdarı Şihanşah’ın ölümünden sonra Akkoyunlu devletine intikal etmiştir. Akkoyunlu hükümdarı Uzun – Hasan’ın oğlu Ziyaettin bu havalide bir kale yaptırarak kendi adını vermiş ve bu isim zamanla Diyadin olmuştur. Ağrı, müteakiben Safevîlerin eline geçmiş ve 1514’te de Osmanlı ülkesine katılmıştır.
Osmanlı idaresi zamanında Ağrı, Erzurum’a bağlı bir sancak haline getirildi ve Cumhuriyet zamanına kadar böylece idare olundu. Merkezi Doğu Bayezid olan Ağrı, Cumhuriyet devrinde vilayet olunca Karaköse’yi vilayet merkezi yaptılar.

Ağrı otobüs bileti fiyatları en ucuz hali ile www.otobusbiletiara.com adresinde!