Ağrı Rize Otobüs Bileti - OtobusBiletiAra.com
antalya escort
Türkiye'nin en büyük bilet portalı

Ağrı Rize Otobüs Bileti

Ağrı Rize otobüs bileti alırken fiyatları ve seferleri karşılaştır, en ucuz bileti al! Ağrı’dan Rize’ye giden otobüs firmaları için tıkla!

TARİHİ : Doğu Karadenizde bir vilâyetimiz olan Rizenin tarihi devirlerine ait fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ancak, pek tabii olarak bu vilâyetimiz de kendisine komşu Karadeniz vilâyetlerinin tarihî hayatına ve kaderine iştirak etmiştir.

Onbinler M. Ö. 400 de bu sahile de uğrayarak Ordu’ya ve oradan Ereğliye geçmişlerdir.

  1. Ö. II. yüzyılda Pont Krallığının hudutlarına dahil edilmiştir. Pont Kralı Farnas ve Mitridat diğer Karadeniz ülkelerine gösterdikleri alâkayı buradan esirgemişlerdir. Romalı General Lukullus, daha sonra Pompeüs de buraya gerekli ilgiyi göstermemişler ve adetâ bir balıkçı iskelesi hainde bulmuş ve öylece bırakmışlardır.
  1. ö. 395 de Roma imparatorluğu ikiye ayrılınca. Bizans imparatorluğuna düşen bu topraklar, ayni ihmalle karşılaşmışlardır.

1071 Malazgit meydan muharebesinden sonra Anadoluya yayılan Selçuk Türkleri buraları hudutları içine almışlarsa da, bu hâkimiyet fazla sürmemiştir. Zira 1204 de Bizansın haçlı orduları tarafından zaptı ve yerine kurulan Lâtin İmparatorluğundan kaçan İstanbullu Rumlardan ve Komnen ailesinden Aleski Komnen, Trabzon Rum imparatorluğunu kurmuş ve burayı da imparatorluğu hudutları içine dahil etmiştir.

XIV. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezit’in Anadolu Beylerini bir bayrak altında toplamak plânına göre hareket edilerek diğer yerler gibi burası da Osmanlı ülkesine katılmıştır.

Yıldırım Bayezit’in Ankara malûbiyetinden sonra, Anadolu beylikleri nin tekar ihyası, şehzadelerin arasındaki mücadele, bilhassa imparatorluğa yeni katılmış ülkeler bakımından aydınlanmış değildir.

Fatih Sultan Mehmet Han devrine kadar süren bu tarihi boşluk, Fatih zamanında tekrar hakiki hüviyetini almış ve diğer Karadeniz vilâyetleriyle birliktp Rize de Osmanlı ülkesine dahil edilmiştir. Diğer Karadeniz liman ve şehirleri kadar imar ve gelişmeye mazhar olamıyan Rize OsmanlIlar zamanında Trabzona bağlı bir kasaba olarak kalmış ve Cumhuriyet devrinde vilâyet olmuştur.

http://www.otobusbiletiara.com sitemizden Ağrı Rize otobüs bileti alarak şehri yakından görebilirsiniz!